TÜRKİYE’DEKİ KARASAL ORTAMLARDA VE İÇ SULARDA İSTİLACI YABANCI TÜRLERİN TEHDİTLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ

Yeşil Papağan (Psittacula krameri) Türü Özelinde Halkı Bilinçlendirme/Farkındalık Etkinliği 8 Eylül 2022, Ankara

Türkiye ve AB arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA II) çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Türkiye’deki Karasal Ortamlarda ve İç Sularda İstilacı Yabancı Türlerin Tehditlerinin Değerlendirilmesi Projesi” (TERIAS) kapsamında belirlenen altı hedef türe ilişkin olarak Aktivite 4.2 kapsamında pilot alanlarda yapılması planlanan halkı bilinçlendirme/farkındalık arttırma etkinliklerinden sonuncusu, “Yeşil Papağan (Psittacula krameri) Türü Özelinde Halkı Bilinçlendirme/Farkındalık Etkinliği” başlığı altında 8 Eylül 2022 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.


Yeşil Papağan (Psittacula krameri)  Türü Özelinde Halkı Bilinçlendirme/Farkındalık Etkinliği programı, proje uzmanlarının önderliğinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü kurumunu temsil eden proje yönetim birimi üyelerinin ve teknik destek ekibinin katkılarıyla tür ile ilgili bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları kapsamında hedef gruplara yönelik yapılmıştır. Etkinlik, yaklaşık 62 kişinin katılımıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Şube Müdürlüğü’nde, hedef grup olan kamu kurum çalışanlarına Yeşil Papağan (Psittacula krameri)  türü ile ilgili farkındalık oluşturulması amacıylagerçekleştirilmiştir.

Etkinlik kapsamında, proje uzmanları tarafından Yeşil Papağan tanıtımı, yayılış alanı ve bölgede ekosisteme olan etkileri ele alınmıştır.

Proje Uzmanları:

  • Doç. Dr. Kiraz ERCİYAS YAVUZ, TERIAS Yeşil papağan Türü Uzmanı

Nihai Faydalanıcı: Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

Müşavir: DAI Global Austria GmbH & Co KG, Finlandiya Çevre Enstitüsü, Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş. Konsorsiyumu