TÜRKİYE’DEKİ KARASAL ORTAMLARDA VE İÇ SULARDA İSTİLACI YABANCI TÜRLERİN TEHDİTLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ

Terias Projesi Açılış Toplantısı

Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye sağladığı mali yardımlar çerçevesinde Nisan 2016’da yenilenen Çevre ve İklim Eylemi Sektör Operasyonel Programı (ÇİSOP) Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) II. Dönemi kapsamında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün yürütücüsü olduğu “Karasal Ortamda ve İç Sularda İstilacı Yabancı Türlerin Oluşturduğu Tehditlerin Değerlendirilmesi Projesi (TERIAS)”nin açılış toplantısı 16 Ocak 2020 tarihinde Ankara’da Hilton Oteli’nde gerçekleştirilmiştir.