TÜRKİYE’DEKİ KARASAL ORTAMLARDA VE İÇ SULARDA İSTİLACI YABANCI TÜRLERİN TEHDİTLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ

Su Maymunu (Myocastor coypus) Türü Özelinde Halkı Bilinçlendirme/Farkındalık Etkinliği 3 Haziran 2022, Edirne

Türkiye ve AB arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA II) çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Türkiye’deki Karasal Ortamlarda ve İç Sularda İstilacı Yabancı Türlerin Tehditlerinin Değerlendirilmesi Projesi” (TERIAS) kapsamında belirlenen altı hedef türe ilişkin olarak Aktivite 4.2 kapsamında pilot alanlarda yapılması planlanan halkı bilinçlendirme/farkındalık arttırma etkinliklerinden ikincisi, “Su Maymunu (Myocastor coypus) Türü Özelinde Halkı Bilinçlendirme/Farkındalık Etkinliği” başlığı altında 3 Haziran 2022 tarihinde Edirne’de gerçekleştirilmiştir.


Su Maymunu (Myocastor coypus) Türü Özelinde Halkı Bilinçlendirme/Farkındalık Etkinliği programı, proje uzmanlarının önderliğinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü kurumunu temsil eden proje yönetim birimi üyelerinin ve teknik destek ekibinin katkılarıyla tür ile ilgili bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları kapsamında hedef gruplara yönelik yapılmıştır. Etkinlik, yaklaşık 120 kişinin katılımıyla, pilot alan içinde bulunan  Yenikarpuzlu Beldesinde, hedef grup olan çiftçi, balıkçı ve yerel halkta su maymunu (Myocastor coypus)  türü ile ilgili farkındalık oluşturulması amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Etkinlik kapsamında, proje uzmanları tarafından su maymununun tanıtımı, yayılış alanı ve bölgede ekosisteme olan etkileri ele alınmıştır.

Proje Uzmanları:

  • Dr. Ayşegül İLİKER KOZBAŞ, TERIAS Su Maymunu (Myocastor coypus) Tür Uzmanı
  • Prof. Dr. Özgür EMİROĞLU, TERIAS Gümüşi Havuz Balığı Tür Uzmanı
  • Esra BAŞAK, TERIAS Sosyo-ekonomi Uzmanı

Nihai Faydalanıcı: Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

Müşavir: DAI Global Austria GmbH & Co KG, Finlandiya Çevre Enstitüsü, Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş. Konsorsiyumu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.