TÜRKİYE’DEKİ KARASAL ORTAMLARDA VE İÇ SULARDA İSTİLACI YABANCI TÜRLERİN TEHDİTLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ

İt dolanbacı (Sicyos angulatus L.) Türü Özelinde Halkı Bilinçlendirme/Farkındalık Etkinliği 5 Ağustos 2022, Trabzon

Türkiye ve AB arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı  (IPA II) çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Türkiye’deki Karasal Ortamlarda ve İç Sularda İstilacı Yabancı Türlerin Tehditlerinin Değerlendirilmesi Projesi” kapsamında belirlenen altı hedef türe ilişkin olarak Aktivite 4.2 kapsamında pilot alanlarda yapılması planlanan halkı bilinçlendirme/farkındalık etkinliklerinden beşincisi, “İt dolanbacı (Sicyos angulatus L.)  Türü Özelinde Halkı Bilinçlendirme/Farkındalık Etkinliği” başlığı altında 5 Ağustos 2022 tarihinde Trabzon’da gerçekleştirilmiştir.


İt dolanbacı (Sicyos angulatus L.) Türü Özelinde Halkı Bilinçlendirme/Farkındalık Etkinliği programı, proje uzmanlarının önderliğinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü kurumunu temsil eden proje yönetim birimi üyelerinin ve teknik destek ekibinin katkılarıyla tür ile ilgili bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları kapsamında hedef grup olan pilot Trabzon İli Belediye personellerine ve pilot bölge beldenin yönetiminde görevli olan köy muhtarlarına yönelik yapılmıştır. Yaklaşık olarak 70 kişinin katılımıyla gerçekleşen etkinlik Tarım ve Orman Bakanlığı 12.Bölge Müdürlüğü Trabzon Şube Müdürlüğü desteği ile birlikte Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi toplantı salonunda  İt dolanbacı türü ile ilgili farkındalık oluşturulması amacıyla gerçekleşmiştir.

Etkinlik kapsamında, proje tür uzmanları tarafından İt dolanbacı’nın tanıtımı, genel yayılış yerleri ve bölgede ekosisteme olan etkileri ele alınmıştır. Bununla birlikte Proje’nin bir diğer çıktısı olan İt dolanbacı türü özelinde Acil Eylem Planı’nın, uygulanmasında yetkili uzman olarak görev alan Orm.Yük. Müh. Kezban ÖZKAN’ın acil eylem planının saha uygulamalarının tanıtımı da gerçekleştirilmiştir.

Proje Uzmanları:

  • Prof.Dr.Ali Serhan Tarkan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim üyesi, TERIAS Projesi Yardımcı Ekip Lideri
  • Prof. Dr. Salih Terzioğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim üyesi, TERIAS Projesi İtdolanbacı (Sicyos angulatus) tür uzmanı
  • Prof. Dr. Kamil Coşkunçelebi, Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim üyesi, TERIAS Projesi İtdolanbacı (Sicyos angulatus) tür uzmanı

Nihai Faydalanıcı: Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

Müşavir: DAI Global Austria GmbH & Co KG, Finlandiya Çevre Enstitüsü, Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş. Konsorsiyumu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.