TÜRKİYE’DEKİ KARASAL ORTAMLARDA VE İÇ SULARDA İSTİLACI YABANCI TÜRLERİN TEHDİTLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ

İstilacı Yabancı Türler (İYT) için Ulusal Strateji ve Eylem Planı’nın (USEP) Geliştirilmesi II. Çalıştayı 25 – 27 Mayıs 2022, Ankara

Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA II) çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Türkiye’deki Karasal Ortamlarda ve İç Sularda İstilacı Yabancı Türlerin Tehditlerinin Değerlendirilmesi” projesi (TERIAS) kapsamında, “İstilacı Yabancı Türler (IYT) için Ulusal Strateji ve Eylem Planı’nın (USEP) Geliştirilmesine yönelik ikinci çalıştay 25-27 Mayıs 2022tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.


Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve ilgili birimlerin, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının (UNDP), paydaş ve ilgili kuruluşların yetkilileri ile akademisyenler ve proje uzmanları dâhil olmak üzere yaklaşık 30 kişi çalıştaya katılmıştır. 

Çalıştay kapsamında, proje uzmanı tarafından İstilacı Yabancı Türler Ulusal Strateji ve Eylem Planı hazırlanması süreci ve içeriği hakkında bilgilendirmeler yapılmış, İYT’ler üzerine USEP hazırlanırken nelerin dikkate alınması gerektiği ele alınmıştır. Strateji ve Eylem Planı’nın amaç, kapsam/rol, ilkeler/yaklaşım, coğrafi kapsam, zaman dilimine ilişkin gereklilikler, MARIAS-TERIAS Projeleri tarafından yapılan ortak çalışmalar, Avrupa Yeşil Mutabakatı Bağlamında AB’nin Biyoçeşitlilik Politikaları analiz edilmiştir. 22-24 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen birinci çalıştay sonrasında Prof. Dr. Ahmet Uludağ tarafından geliştirilen plan paylaşılarak  katılımcılarla birlikte değerlendirilmiştir.

Konuşmacılar:

  • Prof. Dr. Ahmet Uludağ, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Nihai Faydalanıcı: Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

Müşavir: DAI Global Austria GmbH & Co KG, Finlandiya Çevre Enstitüsü, Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş. Konsorsiyumu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.