TÜRKİYE’DEKİ KARASAL ORTAMLARDA VE İÇ SULARDA İSTİLACI YABANCI TÜRLERİN TEHDİTLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ

Gümüşi Havuz Balığı (Carassius gibelio) Türü Özelinde Orta/Uzun Vadeli İYT Yönetim Planı Hazırlığı Çalıştayı 4-6 Temmuz 2022, Afyonkarahisar

Türkiye ve AB arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA II) çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Türkiye’deki Karasal Ortamlarda ve İç Sularda İstilacı Yabancı Türlerin Tehditlerinin Değerlendirilmesi” projesi kapsamında belirlenen altı hedef türe ilişkin olarak pilot alanlarda yapılması planlanan Orta/Uzun Vadeli İYT Yönetim Planlarının hazırlanmasına yönelik çalıştaylardan dördüncüsü, Gümüşi Havuz Balığı (Carassius gibelio) Türü Özelinde Orta/Uzun Vadeli İYT Yönetim Planı Hazırlığı Çalıştayı olarak 4 ve 6 Temmuz 2022 tarihleri arasında Afyonkarahisar’da gerçekleştirilmiştir.


Gümüşi Havuz Balığı (Carassius gibelio) Türü Özelinde Orta/Uzun Vadeli İYT Yönetim Planı Hazırlığı Çalıştay programına, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki ilgili Genel Müdürlükler ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Bölge Müdürlükleri yetkilileri, paydaşlar ve ilgili Bakanlık yetkilileri, akademisyenler, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve proje uzmanları dâhil olmak üzere yaklaşık 40 kişi katılmıştır. 

Çalıştay kapsamında, proje tür uzmanları tarafından Gümüşi Havuz Balığı’nın tanıtımı, türün Türkiye’ye giriş ve yayılma yolları, tür özelinde Orta/Uzun Vadeli İYT Yönetim Planı’nın amaç ve hedefleri, türün etkileri, Orta/Uzun Vadeli İYT Yönetim Planı’nda önerilen mücadele yöntemleri, pilot alandaki yerli türlerden ticari olanların sosyo-ekonomik analizi ve Gümüşi Havuz Balığı’nın bu türlere ve alanın sosyo-ekonomisine etkileri incelenerek Orta/Uzun Vadeli İYT Yönetim Planı’nın fayda ve maliyet açısından değerlendirmesi yapılmıştır.

Ayrıca, Gümüşi Havuz Balığı türüiçin pilot alan olarak belirlenen Seyitler Barajı’nda saha çalışması yapılarak, türün pilot alanda yayılmasının önlenmesi ve yönetim planı hakkında katılımcılarla yerinde tespit ve değerlendirmeler yapılmıştır.

Proje Uzmanları:

  • Prof. Dr. Özgür EMİROĞLU, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğretim üyesi, TERIAS Projesi Carassius gibeliotür uzmanı 
  • Prof.Dr. Pınar ÖZTOPÇU VATAN, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğretim üyesi, TERIAS Projesi uzmanı

Nihai Faydalanıcı: Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

Müşavir: DAI Global Austria GmbH & Co KG, Finlandiya Çevre Enstitüsü, Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş. Konsorsiyumu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.