TÜRKİYE’DEKİ KARASAL ORTAMLARDA VE İÇ SULARDA İSTİLACI YABANCI TÜRLERİN TEHDİTLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ

Etkinlikler

GEÇMİŞ VE GELECEK ETKİNLİKLER

6-7 Temmuz 2021

Gümüşi Havuz Balığı (Carassius gibelio) Örneği ile İstilacı Yabancı Türlerin Kontrolü ve Yönetimi Eğitimi

Türkiye ve AB arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım programı  (IPA II) çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “

29-30 Haziran 2021

Hedef İstilacı Yabancı Türlerin Etkilerinin Belirlenmesi Çalıştayı

Türkiye ve AB arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım programı  (IPA II) çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen…

15 Haziran 2021

Çevresel DNA Analizi Metodolojisi (eDNA) Çalıştayı - Hedef İstilacı yabancı tür Gümüşi Havuz Balığı (Carassius gibelio) varlığının eDNA yöntemiyle belirlenmesi

Türkiye ve AB arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım programı (IPA II) çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen…

31 Mart 2021

Türkiye’de İstilacı Yabancı Türlerin Önlenmesi, İzlenmesi ve Yönetimi için Yönetmelik Taslağı’nın Oluşturulması 2. Çalıştayı

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı II (IPAII) finansal desteği ile Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü…

04-05 Mart 2021

Türkiye’de İstilacı Yabancı Türlerin Önlenmesi, İzlenmesi ve Yönetimi için Yönetmelik Taslağı’nın Oluşturulması

Türkiye ve AB arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım programı  (IPA II) çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa…

10-11 Şubat 2021

Danışma ve Katılımcı Sürecinin Geliştirilmesi ve Teknik Danışma Kurulu’nun Oluşturulması

Türkiye ve AB arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım programı  (IPA II) çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen…

08-09 Aralık 2020

Yasal Boşluk Analizi

“Türkiye’deki Karasal Ortamlarda ve İç Sularda İstilacı Yabancı Türlerin Tehditlerinin Değerlendirilmesi” projesi kapsamında 9-10 Aralık tarihleri arasında Yasal Boşluk Analizi

16 Ocak 2020

Terias Açılış Toplantısı

Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye sağladığı mali yardımlar çerçevesinde Nisan 2016’da yenilenen Çevre ve İklim Eylemi Sektör Operasyonel Programı (ÇİSOP) Avrupa Birliği…