TÜRKİYE’DEKİ KARASAL ORTAMLARDA VE İÇ SULARDA İSTİLACI YABANCI TÜRLERİN TEHDİTLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ

Etkinlikler

GEÇMİŞ VE GELECEK ETKİNLİKLER

8 Eylül 2022

Yeşil Papağan (Psittacula krameri) Türü Özelinde Halkı Bilinçlendirme/Farkındalık Etkinliği 8 Eylül 2022, Ankara

Türkiye ve AB arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA II) çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen…

5 -7 Eylül 2022

Yeşil Papağan (Psittacula krameri) Türü Özelinde Orta/Uzun Vadeli İYT Yönetim Planı Hazırlığı Çalıştayı 5- 7 Eylül 2022 , Ankara

Türkiye ve AB arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım programı (IPA II) çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütüle…

5 Ağustos 2022

İt dolanbacı (Sicyos angulatus L.) Türü Özelinde Halkı Bilinçlendirme/Farkındalık Etkinliği 5 Ağustos 2022, Trabzon

Türkiye ve AB arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı  (IPA II) çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen…

2 - 4 Ağustos 2022

İt dolanbacı (Sicyos angulatus L.) Türü Özelinde Orta/Uzun Vadeli İYT Yönetim Planı Hazırlığı Çalıştayı 2-4 Ağustos 2022, Trabzon

Türkiye ve AB arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım aracı (IPA II) çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen…

4 - 6 Temmuz 2022

Gümüşi Havuz Balığı (Carassius gibelio) Türü Özelinde Orta/Uzun Vadeli İYT Yönetim Planı Hazırlığı Çalıştayı 4-6 Temmuz 2022, Afyonkarahisar

Türkiye ve AB arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA II) çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen…

7 Temmuz 2022

Gümüşi Havuz Balığı (Carassius gibelio) Türü Özelinde Halkı Bilinçlendirme/Farkındalık Etkinliği - 7 Temmuz 2022, Afyonkarahisar

Türkiye ve AB arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA II) çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Türkiye’deki Karasal Ortamlarda ve İç Sularda İstilacı Yabancı Türlerin Tehditlerinin Değerlendirilmesi Projesi” kapsamında belirlenen altı hedef…

10 - 12 Ağustos 2022

TerIAS kapsamında sürdürülen faaliyetlerin ve ülkemizde İYT’ler konusunda yapılan bilimsel çalışmaların değerlendirileceği “İstilacı Yabancı Türler Tehdidi: Teoriden Pratiğe” ulusal sempozyumu 10-12 Ağustos 2022 tarihleri arasında İzmir’de düzenlenecektir

Sempozyumla ilgili detaylı bilgi almak ve sempozyuma katılmak için Kaynaklar kısmında bulunan linklerden www.iasymposium.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

10 Haziran 2022

Doğu Sivrisinek Balığı (Gambusia holbrooki) Türü Özelinde Halkı Bilinçlendirme/Farkındalık Etkinliği 10 Haziran 2022, Denizli

Türkiye ve AB arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı  (IPA II) çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütüle…

7 - 9 Haziran 2022

Doğu Sivrisinekbalığı (Gambusia holbrooki) Türü Özelinde Orta/Uzun Vadeli İYT Yönetim Planı Hazırlığı Çalıştayı 7-9 Haziran 2022, Denizli

Türkiye ve AB arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım aracı (IPA II) çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen…

3 Haziran 2022

Su Maymunu (Myocastor coypus) Türü Özelinde Halkı Bilinçlendirme/Farkındalık Etkinliği 3 Haziran 2022, Edirne

Türkiye ve AB arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA II) çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Türkiye’deki…

31 Mayıs - 2 Haziran

Su Maymunu (Myocastor coypus) Türü Özelinde Orta/Uzun Vadeli İYT Yönetim Planı Hazırlığı Çalıştay 31 Mayıs- 2 Haziran 2022, Edirne

Türkiye ve AB arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım programı  (IPA II) çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Türkiye’deki Karasal…

27 Mayıs 2022

İstilacı Yabancı Türler (İYT) için Ulusal Strateji ve Eylem Planı’nın (USEP) Geliştirilmesi II. Çalıştayı 25 – 27 Mayıs 2022, Ankara

Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA II) çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen…

12 Mayıs 2022

Kırmızı yanaklı su kaplumbağası (Trachemys scripta elegans) Türü Özelinde Halkı Bilinçlendirme/Farkındalık Etkinliği 12 Mayıs 2022 , Antalya

Türkiye ve AB arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım Programı  (IPA II) çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen…

22 - 24 Mart 2022

İstilacı Yabancı Türler (İYT) için Ulusal Strateji ve Eylem Planı’nın (USEP) Geliştirilmesi Çalıştayı 22 – 24 Mart 2022, Ankara

Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA II) çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen

15 - 17 Mart 2022

Su Maymunu (Myocastor coypus) Türü Özelinde Acil Eylem Planı (AEP) Hazırlanması Çalıştayı 15-17 Mart 2022, Edirne

Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA II) çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen…

8 - 10 Mart 2022

Yeşil Papağan (Psittacula krameri) Türü Özelinde Acil Eylem Planı (AEP) Hazırlanması Çalıştayı 8-10 Mart 2022, Ankara

Türkiye ve AB arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım programı  (IPA II) çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen…

1 - 3 Mart 2022

Kırmızı Yanaklı Su Kaplumbağası (Trachemys Scripta Elegans) Türü Özelinde Acil Eylem Planı (AEP) Hazırlanması Çalıştayı 1-3 Mart 2022, Antalya

Türkiye ve AB arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım programı  (IPA II) çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen…

22 -24 Şubat 2022

Doğu Amerika Sivrisinek Balığı (Gambusia holbrooki) Türü Özelinde Acil Eylem Planı (AEP) Hazırlanması Çalıştayı 22 – 24 Şubat 2022, Afyonkarahisar

Türkiye ve AB arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım programı  (IPA II) çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen…

15 -17 Şubat 2022

Gümüşi Havuz Balığı (Carassius gibelio) Türü Özelinde Acil Eylem Planı (AEP) Hazırlanması Çalıştayı 15 – 17 Şubat 2022, Afyonkarahisar

Türkiye ve AB arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım programı  (IPA II) çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen…

25 - 26 Ocak 2022

İstilacı Yabancı Türlerin Giriş Yolları, Giriş Yollarının Önceliklendirilmesi ve Yönetimi/Yönetişimi Eğitimi 25 - 26 Ocak 2022, Mersin

Türkiye ve AB arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım programı  (IPA II) çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen…

17 - 18 Ocak 2022

İstilacı Yabancı Türlerin Biyoçeşitlilik, Sosyo-ekonomi ve Halk Sağlığı Üzerine Etkileri Eğitimi 17 - 18 Ocak 2022, İzmir

Türkiye ve AB arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım programı  (IPA II) çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Türkiye’deki Karasal Ortamlarda ve İç Sularda İstilacı Yabancı Türlerin Oluşturduğu…

13 - 14 Ocak 2022

İklim Değişikliğinin İstilacı Yabancı Türler Üzerine Etkileri Eğitimi 13 - 14 Ocak 2022, İstanbul

Türkiye ve AB arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım programı  (IPA II) çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen…

30 Kasım - 01 Aralık 2021

Su Maymunu (Myocastor coypus) Türü Özelinde İstilacı Yabancı Türlerin Kontrolü ve Yönetimi Eğitimi
30 Kasım – 1 Aralık 2021, Edirne

Türkiye ve AB arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım programı (IPA II) çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Türkiye’deki Karasal Ortamlarda ve İç Sularda İstilacı Yabancı Türlerin Tehditlerinin Değerlendirilmesi” projesi kapsamında belirlenen altı hedef türe ilişkin…

1-2 Kasım 2021

Kırmızı yanaklı su kaplumbağası (Trachemys scripta elegans) Örneği ile İstilacı Yabancı Türlerin Kontrolü ve Yönetimi Eğitimi

1 – 2 Kasım 2021, Antalya
Türkiye ve AB arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım programı  (IPA II) çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Türkiye’deki Karasal Ortamlarda ve İç…

25 - 26 Ekim 2021

Yeşil Papağan (Psittacula krameri) Örneği ile İstilacı Yabancı Türlerin Kontrolü ve Yönetimi Eğitimi 25 – 26 Ekim 2021, Ankara

Türkiye ve AB arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım programı  (IPA II) çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından…

11-12 Ekim 2021

Doğu Amerika Sivrisinek Balığı (Gambusia holbrooki) Örneği ile İstilacı Yabancı Türlerin Kontrolü ve Yönetimi Eğitimi 11 – 12 Ekim 2021, Pamukkale/Denizli

Türkiye ve AB arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım programı  (IPA II) çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından…

23-24 Ağustos 2021

Aktivite 3.2 – İtdolanbacı (Sicyos angulatus) Örneği ile İstilacı Yabancı Türlerin Kontrolü ve Yönetimi Eğitimi

Türkiye ve AB arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım programı  (IPA II) çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen…

6-7 Temmuz 2021

Gümüşi Havuz Balığı (Carassius gibelio) Örneği ile İstilacı Yabancı Türlerin Kontrolü ve Yönetimi Eğitimi

Türkiye ve AB arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım programı  (IPA II) çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “

29-30 Haziran 2021

Hedef İstilacı Yabancı Türlerin Etkilerinin Belirlenmesi Çalıştayı

Türkiye ve AB arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım programı  (IPA II) çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen…

15 Haziran 2021

Çevresel DNA Analizi Metodolojisi (eDNA) Çalıştayı - Hedef İstilacı yabancı tür Gümüşi Havuz Balığı (Carassius gibelio) varlığının eDNA yöntemiyle belirlenmesi

Türkiye ve AB arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım programı (IPA II) çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen…

31 Mart 2021

Türkiye’de İstilacı Yabancı Türlerin Önlenmesi, İzlenmesi ve Yönetimi için Yönetmelik Taslağı’nın Oluşturulması 2. Çalıştayı

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı II (IPAII) finansal desteği ile Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü…

04-05 Mart 2021

Türkiye’de İstilacı Yabancı Türlerin Önlenmesi, İzlenmesi ve Yönetimi için Yönetmelik Taslağı’nın Oluşturulması

Türkiye ve AB arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım programı  (IPA II) çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa…

10-11 Şubat 2021

Danışma ve Katılımcı Sürecinin Geliştirilmesi ve Teknik Danışma Kurulu’nun Oluşturulması

Türkiye ve AB arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım programı  (IPA II) çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen…

08-09 Aralık 2020

Yasal Boşluk Analizi

“Türkiye’deki Karasal Ortamlarda ve İç Sularda İstilacı Yabancı Türlerin Tehditlerinin Değerlendirilmesi” projesi kapsamında 9-10 Aralık tarihleri arasında Yasal Boşluk Analizi

16 Ocak 2020

Terias Açılış Toplantısı

Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye sağladığı mali yardımlar çerçevesinde Nisan 2016’da yenilenen Çevre ve İklim Eylemi Sektör Operasyonel Programı (ÇİSOP) Avrupa Birliği…