TÜRKİYE’DEKİ KARASAL ORTAMLARDA VE İÇ SULARDA İSTİLACI YABANCI TÜRLERİN TEHDİTLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ

Doğu Sivrisinek Balığı (Gambusia holbrooki) Türü Özelinde Halkı Bilinçlendirme/Farkındalık Etkinliği 10 Haziran 2022, Denizli

Türkiye ve AB arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı  (IPA II) çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Türkiye’deki Karasal Ortamlarda ve İç Sularda İstilacı Yabancı Türlerin Tehditlerinin Değerlendirilmesi Projesi” kapsamında belirlenen altı hedef türe ilişkin olarak Aktivite 4.2 kapsamında pilot alanlarda yapılması planlanan halkı bilinçlendirme/farkındalık etkinliklerinden üçüncüsü, “Doğu Sivrisinek Balığı (Gambusia holbrooki) Türü Özelinde Halkı Bilinçlendirme/Farkındalık Etkinliği” başlığı altında 10 Haziran 2022 tarihinde Denizli’de gerçekleştirilmiştir.


Doğu Sivrisinek Balığı (Gambusia holbrooki) Türü Özelinde Halkı Bilinçlendirme/Farkındalık Etkinliği programı, proje uzmanlarının önderliğinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü kurumunu temsil eden proje yönetim birimi üyelerinin ve teknik destek ekibinin katkılarıyla tür ile ilgili bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları kapsamında hedef öğrenci gruplarına yönelik yapılmıştır. Yaklaşık olarak 100 kişinin katılımıyla gerçekleşen etkinlik Başmakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde hedef lise ve ilköğretim öğrenci gruplarına Doğu Sivrisinek Balığı türü ile ilgili farkındalık oluşturulması amacıyla gerçekleşmiştir.

Etkinlik kapsamında, proje tür uzmanı tarafından Doğu Sivrisinek Balığı’nın tanıtımı, genel yayılış yerleri ve bölgede ekosisteme olan etkileri ele alınmıştır.

Proje Uzmanları:

  • Prof. Dr. Ali Serhan TARKAN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim üyesi, TERIAS Projesi Doğu Sivrisinek Balığı (Gambusia holbrooki) tür uzmanı

Nihai Faydalanıcı: Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

Müşavir: DAI Global Austria GmbH & Co KG, Finlandiya Çevre Enstitüsü, Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş. Konsorsiyumu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.