TÜRKİYE’DEKİ KARASAL ORTAMLARDA VE İÇ SULARDA İSTİLACI YABANCI TÜRLERİN TEHDİTLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ

Hedef İstilacı Yabancı Türlerin Etkilerinin Belirlenmesi Çalıştayı

Türkiye ve AB arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım programı  (IPA II) çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Türkiye’deki Karasal Ortamlarda ve İç Sularda İstilacı Yabancı Türlerin Oluşturduğu Tehditlerin Değerlendirilmesi” projesi kapsamında 29 – 30 Haziran 2021 tarihleri arasında Hedef İstilacı Yabancı Türlerin Etkilerinin Belirlenmesiçalıştayı gerçekleştirilmiştir. 

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve ilgili diğer Genel Müdürlükler ile Araştırma Enstitüleri temsilcileri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü temsilcileri, akademisyenler ve proje uzmanları dâhil olmak üzere 45’ten fazla katılımcı çalıştaya katılmıştır. 

İki gün süren çalıştayın ilk gününde, projenin hedef türlerine ait bilgiler, şimdiye kadar gerçekleştirilen arazi çalışmalarının sonuçları, ilgili türlerin ekolojik ve sosyo-ekonomik etkilerine yönelik bulgular tür uzmanları tarafından yapılan sunumlar ile aktarılmıştır. Çalıştayın ikinci gününde oluşturulan iki çalışma grubunda karasal ve sucul ekosistemlerde bulunan hedef istilacı yabancı türlerin etkileri çeşitli kurum ve kuruluşlardan ve üniversitelerden katılım gösteren öğretim üyeleri ile değerlendirilmiştir. 


Yapılan genel değerlendirmede en önemli ortak sonucun bu türlere yönelik bilinç ve farkındalığın arttırılması olduğu, daha sonra istilacı yabancı türlerle mücadelede ilgili paydaşlarla birlikte çalışılmas gerektiği belirtilmiştir.


Nihai Faydalanıcı: Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
Müşavir: Hulla & Co Human Dynamics GmbH & Co KG, Finlandiya Çevre Enstitüsü, Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş. Konsorsiyumu

Türkiye’de İstilacı Yabancı Türlerin Önlenmesi, İzlenmesi ve Yönetimi için Yönetmelik Taslağı’nın Oluşturulması 2. Çalıştayı

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı II (IPAII) finansal desteği ile Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ tarafından yürütülen “Türkiye’deki Karasal Ortamlarda ve İç Sularda İstilacı Yabancı Türlerin Oluşturduğu Tehditlerin Değerlendirilmesi” projesi kapsamında 31 Mart 2021 tarihinde Türkiye’de İstilacı Yabancı Türlerin Önlenmesi, İzlenmesi ve Yönetimi için Yönetmelik Taslağı’nın Oluşturulması 2. Çalıştayı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü ve IPA Program Otoritesi Başkanı

Sayın Bülent ÜNCÜ’nün ve Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür YardımcısıSayın Muhammed ÇOLAK’ın katılımları ve açılış konuşmalarıyla gerçekleştirilmiştir. 

Çalıştay Hibrit formatda gerçekleştirilmiştir Proje ana faydalanıcısı Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Proje Sözleşme makamı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği Mali Yardımları Dairesi Başkanlığı, ile ilgili paydaşlar, kamu kurum temsilcileri, akademisyenler, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve zoom üzerinde katılım sağlayan konuklar da dahil olmak üzere  toplamda 55 kişi toplantıya katılmıştır.

2. Çalıştay kapsamında  Hukuk uzmanı Prof. Dr. Süheyla Suzan Gökalp Alıca tarafından İstilacı yabancı türlerin girişinin ve yayılmasının önlenmesi ile yönetimi hakkında 22 Ekim 2014 tarihli ve (AB) 1143/2014 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi Tüzüğü esas alınarak hazırlanan ve 1. İstilacı Yabancı Türlerin Önlenmesi, İzlenmesi ve Yönetime İlişkin Yönetmelik Taslağı’nın Oluşturulması ilk çalıştayda sunulan taslak yönetmelik ele alınıp detaylı olarak çalışılmıştır.  


Çalıştayının sonunda aşağı belirtilen kararlar alınmıştır:

  • Her kamu kurumundan, yetki ve görevleri kapsamında Yönetmelik Taslağının maddelerini görüşmeleri ve görüş bildirmeleri tekrar istenmesi,

Bu görüşler doğrultusunda Yönetmelik Taslağı tekrar incelenmesi ve ilgili kamu kurumlarının görüşüne gönderilmesi,

  • Çalıştay sonunda tüm sunumların proje web sitesi üzerinden katılımcılarla paylaşılması.


Son Faydalanıcı:
 Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
Müşavir: Hulla & Co Human Dynamics GmbH & Co KG, Finlandiya Çevre Enstitüsü, Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş. Konsorsiyumu