TÜRKİYE’DEKİ KARASAL ORTAMLARDA VE İÇ SULARDA İSTİLACI YABANCI TÜRLERİN TEHDİTLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ

Yeşil Papağan (Psittacula krameri) Türü Özelinde Halkı Bilinçlendirme/Farkındalık Etkinliği 8 Eylül 2022, Ankara

Türkiye ve AB arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA II) çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Türkiye’deki Karasal Ortamlarda ve İç Sularda İstilacı Yabancı Türlerin Tehditlerinin Değerlendirilmesi Projesi” (TERIAS) kapsamında belirlenen altı hedef türe ilişkin olarak Aktivite 4.2 kapsamında pilot alanlarda yapılması planlanan halkı bilinçlendirme/farkındalık arttırma etkinliklerinden sonuncusu, “Yeşil Papağan (Psittacula krameri) Türü Özelinde Halkı Bilinçlendirme/Farkındalık Etkinliği” başlığı altında 8 Eylül 2022 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.


Yeşil Papağan (Psittacula krameri)  Türü Özelinde Halkı Bilinçlendirme/Farkındalık Etkinliği programı, proje uzmanlarının önderliğinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü kurumunu temsil eden proje yönetim birimi üyelerinin ve teknik destek ekibinin katkılarıyla tür ile ilgili bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları kapsamında hedef gruplara yönelik yapılmıştır. Etkinlik, yaklaşık 62 kişinin katılımıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Şube Müdürlüğü’nde, hedef grup olan kamu kurum çalışanlarına Yeşil Papağan (Psittacula krameri)  türü ile ilgili farkındalık oluşturulması amacıylagerçekleştirilmiştir.

Etkinlik kapsamında, proje uzmanları tarafından Yeşil Papağan tanıtımı, yayılış alanı ve bölgede ekosisteme olan etkileri ele alınmıştır.

Proje Uzmanları:

  • Doç. Dr. Kiraz ERCİYAS YAVUZ, TERIAS Yeşil papağan Türü Uzmanı

Nihai Faydalanıcı: Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

Müşavir: DAI Global Austria GmbH & Co KG, Finlandiya Çevre Enstitüsü, Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş. Konsorsiyumu

Yeşil Papağan (Psittacula krameri) Türü Özelinde Orta/Uzun Vadeli İYT Yönetim Planı Hazırlığı Çalıştayı 5- 7 Eylül 2022 , Ankara

Türkiye ve AB arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım programı  (IPA II) çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Türkiye’deki Karasal Ortamlarda ve İç Sularda İstilacı Yabancı Türlerin Tehditlerinin Değerlendirilmesi” projesi kapsamında belirlenen altı hedef türe ilişkin olarak çalışma alanlarında yapılması planlanan Orta/Uzun Vadeli İYT Yönetim Planı hazırlanmasına yönelik çalıştaylardan sonuncusu, Yeşil Papağan (Psittacula krameri) Türü Özelinde Orta/Uzun Vadeli İYT Yönetim Planı Hazırlığı Çalıştayı başlığı altında 5-7 Eylül 2022 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilmiştir.


Yeşil Papağan (Psittacula krameri) Türü Özelinde Orta/Uzun Vadeli İYT Yönetim Planı Hazırlığı Çalıştay programına, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki ilgili Genel Müdürlükler ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Bölge Müdürlükleri yetkilileri, paydaş ve ilgili Bakanlık yetkilileri, akademisyenler, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve proje uzmanları dâhil olmak üzere yaklaşık 27 kişi katılmıştır.

Çalıştay kapsamında, proje uzmanları tarafından Yeşil Papağan’ın tanıtımı, türün Türkiye’ye giriş ve yayılma yolları, tür özelinde Orta/Uzun Vadeli İYT Yönetim Planı’nın amaç ve hedefleri, türün etkileri ve Orta/Uzun Vadeli İYT Yönetim Planı’nda önerilen mücadele yöntemleri, ve tür özelinde Avrupa Birliği ülkelerinden örnek mücadele çalışmasıları ele alınmıştır.

Ayrıca, Yeşil Papağan türünden etkilenen Seymenler Parkı ve Portakal çiçeği Park’larında  saha çalışması yapılarak Pilot alanda yayılmasının ortadan kaldırılması, önlenmesi ve yönetim planı hakında paydaşlarla değerlendirmeler yapılmıştır.

Proje Uzmanları:

  • Doç. Dr. Kiraz ERCİYAS YAVUZ, TERIAS Yeşil papağan Türü Uzmanı
  • Öğr. Gör. Ergün BACAK, TERIAS Yeşil papağan Türü özelinde Acil Eylem Planları Uygulaması Uzmanı
  • Esra BAŞAK, 6 Hedef Türün Sosyo-Ekonomik Etkilerinin Tespiti Ve Değerlendirmesi Uzmanı 

Nihai Faydalanıcı: Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

Müşavir: DAI Global Austria GmbH & Co KG, Finlandiya Çevre Enstitüsü, Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş. Konsorsiyumu