TÜRKİYE’DEKİ KARASAL ORTAMLARDA VE İÇ SULARDA İSTİLACI YABANCI TÜRLERİN TEHDİTLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ

İt dolanbacı (Sicyos angulatus L.) Türü Özelinde Halkı Bilinçlendirme/Farkındalık Etkinliği 5 Ağustos 2022, Trabzon

Türkiye ve AB arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı  (IPA II) çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Türkiye’deki Karasal Ortamlarda ve İç Sularda İstilacı Yabancı Türlerin Tehditlerinin Değerlendirilmesi Projesi” kapsamında belirlenen altı hedef türe ilişkin olarak Aktivite 4.2 kapsamında pilot alanlarda yapılması planlanan halkı bilinçlendirme/farkındalık etkinliklerinden beşincisi, “İt dolanbacı (Sicyos angulatus L.)  Türü Özelinde Halkı Bilinçlendirme/Farkındalık Etkinliği” başlığı altında 5 Ağustos 2022 tarihinde Trabzon’da gerçekleştirilmiştir.


İt dolanbacı (Sicyos angulatus L.) Türü Özelinde Halkı Bilinçlendirme/Farkındalık Etkinliği programı, proje uzmanlarının önderliğinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü kurumunu temsil eden proje yönetim birimi üyelerinin ve teknik destek ekibinin katkılarıyla tür ile ilgili bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları kapsamında hedef grup olan pilot Trabzon İli Belediye personellerine ve pilot bölge beldenin yönetiminde görevli olan köy muhtarlarına yönelik yapılmıştır. Yaklaşık olarak 70 kişinin katılımıyla gerçekleşen etkinlik Tarım ve Orman Bakanlığı 12.Bölge Müdürlüğü Trabzon Şube Müdürlüğü desteği ile birlikte Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi toplantı salonunda  İt dolanbacı türü ile ilgili farkındalık oluşturulması amacıyla gerçekleşmiştir.

Etkinlik kapsamında, proje tür uzmanları tarafından İt dolanbacı’nın tanıtımı, genel yayılış yerleri ve bölgede ekosisteme olan etkileri ele alınmıştır. Bununla birlikte Proje’nin bir diğer çıktısı olan İt dolanbacı türü özelinde Acil Eylem Planı’nın, uygulanmasında yetkili uzman olarak görev alan Orm.Yük. Müh. Kezban ÖZKAN’ın acil eylem planının saha uygulamalarının tanıtımı da gerçekleştirilmiştir.

Proje Uzmanları:

  • Prof.Dr.Ali Serhan Tarkan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim üyesi, TERIAS Projesi Yardımcı Ekip Lideri
  • Prof. Dr. Salih Terzioğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim üyesi, TERIAS Projesi İtdolanbacı (Sicyos angulatus) tür uzmanı
  • Prof. Dr. Kamil Coşkunçelebi, Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim üyesi, TERIAS Projesi İtdolanbacı (Sicyos angulatus) tür uzmanı

Nihai Faydalanıcı: Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

Müşavir: DAI Global Austria GmbH & Co KG, Finlandiya Çevre Enstitüsü, Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş. Konsorsiyumu

İt dolanbacı (Sicyos angulatus L.) Türü Özelinde Orta/Uzun Vadeli İYT Yönetim Planı Hazırlığı Çalıştayı 2-4 Ağustos 2022, Trabzon

Türkiye ve AB arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım aracı (IPA II) çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Türkiye’deki Karasal Ortamlarda ve İç Sularda İstilacı Yabancı Türlerin Tehditlerinin Değerlendirilmesi” projesi kapsamında belirlenen altı hedef türe ilişkin olarak pilot alanlarda yapılması planlanan Orta/Uzun Vadeli İYT Yönetim Planlarının hazırlanmasına yönelik çalıştaylardan beşincisi, İt dolanbacı (Sicyos angulatus L.)  Türü Özelinde Orta/Uzun Vadeli İYT Yönetim Planı Hazırlığı Çalıştayıolarak 2 ve 4 Ağustos 2022 tarihleri arasında Trabzon’da gerçekleştirilmiştir.


İt dolanbacı (Sicyos angulatus L.) Türü Özelinde Orta/Uzun Vadeli İYT Yönetim Planı Hazırlığı Çalıştay programına, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki ilgili Genel Müdürlükler ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Bölge Müdürlükleri yetkilileri, paydaşlar ve ilgili Bakanlık yetkilileri, akademisyenler ve proje uzmanları dâhil olmak üzere yaklaşık 30 kişi katılmıştır. 

Çalıştay kapsamında, proje tür uzmanları tarafından İt dolanbacı’nın tanıtımı, türün Türkiye’ye giriş ve yayılma yolları, tür özelinde Orta/Uzun Vadeli İYT Yönetim Planı’nın amaç ve hedefleri, türün etkileri ve Orta/Uzun Vadeli İYT Yönetim Planı’nda önerilen mücadele yöntemleri ve pilot alandaki yerli türlerden ticari olanların sosyo-ekonomik analizi ve İt dolanbacı’nın bu türlere ve alanın sosyo-ekonomisine etkileri incelenerek Orta/Uzun Vadeli İYT Yönetim Planı’nın fayda ve maliyetler açısından değerlendirilmesi  yapılmıştır.

Ayrıca, İt dolanbacı türünden etkilenen pilot bölge olarak belirlenen Kiraz Mahallesi, Of İlçesi’ne saha çalışması yapılarak, türün pilot alanda yayılmasının önlenmesi ve yönetim planı hakkında katılımcılarla ve paydaşlarla yerinde tespit ve değerlendirmeler yapılmıştır.

Proje Uzmanları:

  • Prof. Dr. Salih Terzioğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim üyesi, TERIAS Projesi İtdolanbacı (Sicyos angulatus) tür uzmanı
  • Prof. Dr. Kamil Coşkunçelebi, Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim üyesi, TERIAS Projesi İtdolanbacı (Sicyos angulatus) tür uzmanı

Nihai Faydalanıcı: Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

Müşavir: DAI Global Austria GmbH & Co KG, Finlandiya Çevre Enstitüsü, Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş. Konsorsiyumu

Gümüşi Havuz Balığı (Carassius gibelio) Türü Özelinde Orta/Uzun Vadeli İYT Yönetim Planı Hazırlığı Çalıştayı 4-6 Temmuz 2022, Afyonkarahisar

Türkiye ve AB arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA II) çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Türkiye’deki Karasal Ortamlarda ve İç Sularda İstilacı Yabancı Türlerin Tehditlerinin Değerlendirilmesi” projesi kapsamında belirlenen altı hedef türe ilişkin olarak pilot alanlarda yapılması planlanan Orta/Uzun Vadeli İYT Yönetim Planlarının hazırlanmasına yönelik çalıştaylardan dördüncüsü, Gümüşi Havuz Balığı (Carassius gibelio) Türü Özelinde Orta/Uzun Vadeli İYT Yönetim Planı Hazırlığı Çalıştayı olarak 4 ve 6 Temmuz 2022 tarihleri arasında Afyonkarahisar’da gerçekleştirilmiştir.


Gümüşi Havuz Balığı (Carassius gibelio) Türü Özelinde Orta/Uzun Vadeli İYT Yönetim Planı Hazırlığı Çalıştay programına, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki ilgili Genel Müdürlükler ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Bölge Müdürlükleri yetkilileri, paydaşlar ve ilgili Bakanlık yetkilileri, akademisyenler, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve proje uzmanları dâhil olmak üzere yaklaşık 40 kişi katılmıştır. 

Çalıştay kapsamında, proje tür uzmanları tarafından Gümüşi Havuz Balığı’nın tanıtımı, türün Türkiye’ye giriş ve yayılma yolları, tür özelinde Orta/Uzun Vadeli İYT Yönetim Planı’nın amaç ve hedefleri, türün etkileri, Orta/Uzun Vadeli İYT Yönetim Planı’nda önerilen mücadele yöntemleri, pilot alandaki yerli türlerden ticari olanların sosyo-ekonomik analizi ve Gümüşi Havuz Balığı’nın bu türlere ve alanın sosyo-ekonomisine etkileri incelenerek Orta/Uzun Vadeli İYT Yönetim Planı’nın fayda ve maliyet açısından değerlendirmesi yapılmıştır.

Ayrıca, Gümüşi Havuz Balığı türüiçin pilot alan olarak belirlenen Seyitler Barajı’nda saha çalışması yapılarak, türün pilot alanda yayılmasının önlenmesi ve yönetim planı hakkında katılımcılarla yerinde tespit ve değerlendirmeler yapılmıştır.

Proje Uzmanları:

  • Prof. Dr. Özgür EMİROĞLU, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğretim üyesi, TERIAS Projesi Carassius gibeliotür uzmanı 
  • Prof.Dr. Pınar ÖZTOPÇU VATAN, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğretim üyesi, TERIAS Projesi uzmanı

Nihai Faydalanıcı: Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

Müşavir: DAI Global Austria GmbH & Co KG, Finlandiya Çevre Enstitüsü, Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş. Konsorsiyumu

Gümüşi Havuz Balığı (Carassius gibelio) Türü Özelinde Halkı Bilinçlendirme/Farkındalık Etkinliği 7 Temmuz 2022, Afyonkarahisar

Türkiye ve AB arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA II) çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Türkiye’deki Karasal Ortamlarda ve İç Sularda İstilacı Yabancı Türlerin Tehditlerinin Değerlendirilmesi Projesi” kapsamında belirlenen altı hedef türe ilişkin olarak Aktivite 4.2 kapsamında pilot alanlarda yapılması planlanan halkı bilinçlendirme/farkındalık arttırma etkinliklerinden dördüncüsü, “Gümüşi Havuz Balığı (Carassius gibelio) Türü Özelinde Halkı Bilinçlendirme/Farkındalık Etkinliği” başlığı altında 7Temmuz 2022 tarihinde Afyonkarahisar’da gerçekleştirilmiştir.


Gümüşi Havuz Balığı (Carassius gibelio) Türü Özelinde Halkı Bilinçlendirme/Farkındalık Etkinliği programı, proje uzmanlarının önderliğinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü proje yönetim birimi üyelerinin ve teknik destek ekibinin katkılarıyla; yaklaşık 100 kişinin katılımıyla, Afyonkarahisar Belediyesi personeli ile birlikte halk kahvehanesinde yerel halkta Gümüşi Havuz Balığı türü ile ilgili farkındalık oluşturulması amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Etkinlik kapsamında, proje tür uzmanı tarafından Gümüşi Havuz Balığı’nın tanıtımı, genel yayılış yerleri ve bölgede ekosisteme olan etkileri ele alınmıştır.

Proje Uzmanları:

  • Prof. Dr. Özgür EMİROĞLU, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğretim üyesi, TERIAS Projesi Carassius gibeliotür uzmanı 
  • Prof.Dr. Pınar ÖZTOPÇU VATAN, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğretim üyesi, TERIAS Projesi uzmanı

Nihai Faydalanıcı: Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

Müşavir: DAI Global Austria GmbH & Co KG, Finlandiya Çevre Enstitüsü, Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş. Konsorsiyumu