TÜRKİYE’DEKİ KARASAL ORTAMLARDA VE İÇ SULARDA İSTİLACI YABANCI TÜRLERİN TEHDİTLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ

Doğu Sivrisinek Balığı (Gambusia holbrooki) Türü Özelinde Halkı Bilinçlendirme/Farkındalık Etkinliği 10 Haziran 2022, Denizli

Türkiye ve AB arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı  (IPA II) çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Türkiye’deki Karasal Ortamlarda ve İç Sularda İstilacı Yabancı Türlerin Tehditlerinin Değerlendirilmesi Projesi” kapsamında belirlenen altı hedef türe ilişkin olarak Aktivite 4.2 kapsamında pilot alanlarda yapılması planlanan halkı bilinçlendirme/farkındalık etkinliklerinden üçüncüsü, “Doğu Sivrisinek Balığı (Gambusia holbrooki) Türü Özelinde Halkı Bilinçlendirme/Farkındalık Etkinliği” başlığı altında 10 Haziran 2022 tarihinde Denizli’de gerçekleştirilmiştir.


Doğu Sivrisinek Balığı (Gambusia holbrooki) Türü Özelinde Halkı Bilinçlendirme/Farkındalık Etkinliği programı, proje uzmanlarının önderliğinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü kurumunu temsil eden proje yönetim birimi üyelerinin ve teknik destek ekibinin katkılarıyla tür ile ilgili bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları kapsamında hedef öğrenci gruplarına yönelik yapılmıştır. Yaklaşık olarak 100 kişinin katılımıyla gerçekleşen etkinlik Başmakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde hedef lise ve ilköğretim öğrenci gruplarına Doğu Sivrisinek Balığı türü ile ilgili farkındalık oluşturulması amacıyla gerçekleşmiştir.

Etkinlik kapsamında, proje tür uzmanı tarafından Doğu Sivrisinek Balığı’nın tanıtımı, genel yayılış yerleri ve bölgede ekosisteme olan etkileri ele alınmıştır.

Proje Uzmanları:

  • Prof. Dr. Ali Serhan TARKAN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim üyesi, TERIAS Projesi Doğu Sivrisinek Balığı (Gambusia holbrooki) tür uzmanı

Nihai Faydalanıcı: Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

Müşavir: DAI Global Austria GmbH & Co KG, Finlandiya Çevre Enstitüsü, Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş. Konsorsiyumu

Doğu Sivrisinekbalığı (Gambusia holbrooki) Türü Özelinde Orta/Uzun Vadeli İYT Yönetim Planı Hazırlığı Çalıştayı 7-9 Haziran 2022, Denizli

Türkiye ve AB arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım aracı (IPA II) çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Türkiye’deki Karasal Ortamlarda ve İç Sularda İstilacı Yabancı Türlerin Tehditlerinin Değerlendirilmesi” projesi kapsamında belirlenen altı hedef türe ilişkin olarak pilot alanlarda yapılması planlanan Orta/Uzun Vadeli İYT Yönetim Planlarının hazırlanmasına yönelik çalıştaylardan üçüncüsü, Doğu Sivrisinekbalığı (Gambusia holbrooki) Türü Özelinde Orta/Uzun Vadeli İYT Yönetim Planı Hazırlığı Çalıştayı olarak 7 ve 9 Haziran 2022 tarihleri arasında Denizli’de gerçekleştirilmiştir.


Doğu Sivrisinekbalığı (Gambusia holbrooki) Türü Özelinde Orta/Uzun Vadeli İYT Yönetim Planı Hazırlığı Çalıştay programına, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki ilgili Genel Müdürlükler ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Bölge Müdürlükleri yetkilileri, paydaşlar ve ilgili Bakanlık yetkilileri, akademisyenler, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve proje uzmanları dâhil olmak üzere yaklaşık 30 kişi katılmıştır. 

Çalıştay kapsamında, proje tür uzmanlarıtarafından Doğu Sivrisinekbalığı’nın tanıtımı, türün Türkiye’ye giriş ve yayılma yolları, tür özelinde Orta/Uzun Vadeli İYT Yönetim Planı’nın amaç ve hedefleri, türün etkileri ve Orta/Uzun Vadeli İYT Yönetim Planı’nda önerilen mücadele yöntemleri ve pilot alandaki yerli türlerden ticari olanların sosyo-ekonomik analizi ve sivrisinek balığının bu türlere ve alanın sosyo-ekonomisine etkileri incelenerek Orta/Uzun Vadeli İYT Yönetim Planı’nın fayda ve maliyetler açısından değerlendirilmesi  yapılmıştır.

Ayrıca, Doğu Sivrisinekbalığı türünden etkilenen pilot bölge olarak belirlenen Acıgöl ’ü besleyen kaynaklarda saha çalışması yapılarak, türün pilot alanda yayılmasının önlenmesi ve yönetim planı hakkında katılımcılarla ve  paydaşlarla yerinde tespit ve değerlendirmeler yapılmıştır.

Proje Uzmanları:

  • Prof. Dr. Ali Serhan TARKAN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim üyesi, TERIAS Projesi Doğu Sivrisinekbalığı (Gambusia holbrooki)  tür uzmanı
  • Prof. Dr. Özgür EMİROĞLU, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğretim üyesi, TERIAS Projesi Gibel carp tür uzmanı 

Nihai Faydalanıcı: Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

Müşavir: DAI Global Austria GmbH & Co KG, Finlandiya Çevre Enstitüsü, Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş. Konsorsiyumu

Su Maymunu (Myocastor coypus) Türü Özelinde Halkı Bilinçlendirme/Farkındalık Etkinliği 3 Haziran 2022, Edirne

Türkiye ve AB arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA II) çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Türkiye’deki Karasal Ortamlarda ve İç Sularda İstilacı Yabancı Türlerin Tehditlerinin Değerlendirilmesi Projesi” (TERIAS) kapsamında belirlenen altı hedef türe ilişkin olarak Aktivite 4.2 kapsamında pilot alanlarda yapılması planlanan halkı bilinçlendirme/farkındalık arttırma etkinliklerinden ikincisi, “Su Maymunu (Myocastor coypus) Türü Özelinde Halkı Bilinçlendirme/Farkındalık Etkinliği” başlığı altında 3 Haziran 2022 tarihinde Edirne’de gerçekleştirilmiştir.


Su Maymunu (Myocastor coypus) Türü Özelinde Halkı Bilinçlendirme/Farkındalık Etkinliği programı, proje uzmanlarının önderliğinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü kurumunu temsil eden proje yönetim birimi üyelerinin ve teknik destek ekibinin katkılarıyla tür ile ilgili bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları kapsamında hedef gruplara yönelik yapılmıştır. Etkinlik, yaklaşık 120 kişinin katılımıyla, pilot alan içinde bulunan  Yenikarpuzlu Beldesinde, hedef grup olan çiftçi, balıkçı ve yerel halkta su maymunu (Myocastor coypus)  türü ile ilgili farkındalık oluşturulması amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Etkinlik kapsamında, proje uzmanları tarafından su maymununun tanıtımı, yayılış alanı ve bölgede ekosisteme olan etkileri ele alınmıştır.

Proje Uzmanları:

  • Dr. Ayşegül İLİKER KOZBAŞ, TERIAS Su Maymunu (Myocastor coypus) Tür Uzmanı
  • Prof. Dr. Özgür EMİROĞLU, TERIAS Gümüşi Havuz Balığı Tür Uzmanı
  • Esra BAŞAK, TERIAS Sosyo-ekonomi Uzmanı

Nihai Faydalanıcı: Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

Müşavir: DAI Global Austria GmbH & Co KG, Finlandiya Çevre Enstitüsü, Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş. Konsorsiyumu

Su Maymunu (Myocastor coypus) Türü Özelinde Orta/Uzun Vadeli İYT Yönetim Planı Hazırlığı Çalıştay 31 Mayıs- 2 Haziran 2022, Edirne

Türkiye ve AB arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım programı  (IPA II) çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Türkiye’deki Karasal Ortamlarda ve İç Sularda İstilacı Yabancı Türlerin Tehditlerinin Değerlendirilmesi” projesi kapsamında belirlenen altı hedef türe ilişkin olarak çalışma alanlarında yapılması planlanan Orta/Uzun Vadeli İYT Yönetim Planı hazırlanmasına yönelik çalıştaylardan ikincisi, Su Maymunu (Myocastor coypus)   Türü Özelinde Orta/Uzun Vadeli İYT Yönetim Planı Hazırlığı Çalıştayı olarak 31 Mayıs ve 2 Haziran 2022 tarihleri arasında Edirne’de gerçekleştirilmiştir.


Su Maymunu (Myocastor coypus) Türü Özelinde Orta/Uzun Vadeli İYT Yönetim Planı Hazırlığı Çalıştay programına, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki ilgili Genel Müdürlükler ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Bölge Müdürlükleri yetkilileri, paydaş ve ilgili Bakanlık yetkilileri, akademisyenler, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve proje uzmanları dâhil olmak üzere yaklaşık 30 kişi katılmıştır. 

Çalıştay kapsamında, proje uzmanları tarafından su maymununun tanıtımı, türün Türkiye’ye giriş ve yayılma yolları, tür özelinde Orta/Uzun Vadeli İYT Yönetim Planı’nın amaç ve hedefleri, türün etkileri ve Orta/Uzun Vadeli İYT Yönetim Planı’nda önerilen mücadele yöntemleri ve pilot alandaki yerli türlerden ticari olanların sosyo-ekonomik analizi ve su maymununun bu türlere ve alanın sosyo-ekonomisine etkileri incelenerek Orta/Uzun Vadeli İYT Yönetim Planı’nın fayda ve maliyetler açısından değerlendirilmesi yapılmıştır.

Ayrıca, su maymununun etkilerinin gözlemlendiği Gala Gölü Milli Parkı’nda saha çalışması yapılarak bu türün yayılmasının önlenmesi ve yönetim planı hakkında katılımcılarla değerlendirmeler yapılmıştır.

Proje Uzmanları:

  • Dr. Ayşegül İLİKER KOZBAŞ, TERIAS Projesi Su maymunu (Myocastor coypus)  tür uzmanı

Nihai Faydalanıcı: Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

Müşavir: DAI Global Austria GmbH & Co KG, Finlandiya Çevre Enstitüsü, Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş. Konsorsiyumu

İstilacı Yabancı Türler (İYT) için Ulusal Strateji ve Eylem Planı’nın (USEP) Geliştirilmesi II. Çalıştayı 25 – 27 Mayıs 2022, Ankara

Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA II) çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Türkiye’deki Karasal Ortamlarda ve İç Sularda İstilacı Yabancı Türlerin Tehditlerinin Değerlendirilmesi” projesi (TERIAS) kapsamında, “İstilacı Yabancı Türler (IYT) için Ulusal Strateji ve Eylem Planı’nın (USEP) Geliştirilmesine yönelik ikinci çalıştay 25-27 Mayıs 2022tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.


Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve ilgili birimlerin, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının (UNDP), paydaş ve ilgili kuruluşların yetkilileri ile akademisyenler ve proje uzmanları dâhil olmak üzere yaklaşık 30 kişi çalıştaya katılmıştır. 

Çalıştay kapsamında, proje uzmanı tarafından İstilacı Yabancı Türler Ulusal Strateji ve Eylem Planı hazırlanması süreci ve içeriği hakkında bilgilendirmeler yapılmış, İYT’ler üzerine USEP hazırlanırken nelerin dikkate alınması gerektiği ele alınmıştır. Strateji ve Eylem Planı’nın amaç, kapsam/rol, ilkeler/yaklaşım, coğrafi kapsam, zaman dilimine ilişkin gereklilikler, MARIAS-TERIAS Projeleri tarafından yapılan ortak çalışmalar, Avrupa Yeşil Mutabakatı Bağlamında AB’nin Biyoçeşitlilik Politikaları analiz edilmiştir. 22-24 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen birinci çalıştay sonrasında Prof. Dr. Ahmet Uludağ tarafından geliştirilen plan paylaşılarak  katılımcılarla birlikte değerlendirilmiştir.

Konuşmacılar:

  • Prof. Dr. Ahmet Uludağ, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Nihai Faydalanıcı: Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

Müşavir: DAI Global Austria GmbH & Co KG, Finlandiya Çevre Enstitüsü, Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş. Konsorsiyumu