TÜRKİYE’DEKİ KARASAL ORTAMLARDA VE İÇ SULARDA İSTİLACI YABANCI TÜRLERİN TEHDİTLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ

Kırmızı yanaklı su kaplumbağası (Trachemys scripta elegans) Türü Özelinde Halkı Bilinçlendirme/Farkındalık Etkinliği 12 Mayıs 2022 , Antalya

Türkiye ve AB arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım Programı  (IPA II) çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Türkiye’deki Karasal Ortamlarda ve İç Sularda İstilacı Yabancı Türlerin Tehditlerinin Değerlendirilmesi Projesi” kapsamında belirlenen altı hedef türe ilişkin olarak Aktivite 4.2 kapsamında çalışma alanlarında yapılması planlanan halkı bilinçlendirme/farkındalık etkinliklerinden birincisi, “Kırmızı yanaklı su kaplumbağası (Trachemys scripta elegans) Türü Özelinde Halkı Bilinçlendirme/Farkındalık Etkinliği” başlığı altında 12 Mayıs 2022 tarihinde Antalya’da gerçekleştirilmiştir.

Kırmızı yanaklı su kaplumbağası (Trachemys scripta elegans) Türü Özelinde Halkı Bilinçlendirme/Farkındalık Etkinliğiprogramı, proje uzmanlarının önderliğinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü kurumunu temsil eden proje ekibi üyelerinin ve teknik destek ekibinin katkılarıyla tür ile ilgili bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları kapsamında hedef öğrenci gruplarına yönelik yapılmıştır. Yaklaşık olarak 110 kişinin katılımıyla gerçekleşen etkinlik Güllük Dağı (Termessos) Milli Parkı’nda Doğa Koruma ve Milli Parklar 6.Bölge Müdürlüğü Antalya İl Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen “Milli Park ile Randevum Var” etkinliği çerçevesinde gerçekleşen programa dahil olunarak hedef ortaokul öğrenci gruplarına Kırmızı yanaklı su kaplumbağası türü ile ilgili farkındalık oluşturulması amacıyla gerçekleşmiştir.

Etkinlik kapsamında, proje uzmanları tarafından Kırmızı yanaklı su kaplumbağası’nın tanıtımı, genel yayılış yerleri ve ekosisteme olan etkileri çocukların anlayabileceği düzeyde ele alınmıştır.

Proje Uzmanları:

  • Prof. Dr. Kerim ÇİÇEK, Ege Üniversitesi öğretim üyesi, TERIAS Projesi Kırmızı yanaklı su kaplumbağası (Trachemys scripta elegans) tür uzmanı
  • Dr. Yusuf BAYRAKÇI, Ege Üniversitesi araştırma görevlisi (Prof. Dr. Dinçer AYAZ, Ege Üniversitesi öğretim üyesi, TERIAS Projesi Kırmızı yanaklı su kaplumbağası (Trachemys scripta elegans) tür uzmanını temsilen bu etkinlik programında görev almıştır. 

Nihai Faydalanıcı: Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

Müşavir: DAI Global Austria GmbH & Co KG, Finlandiya Çevre Enstitüsü, Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş. Konsorsiyumu