TÜRKİYE’DEKİ KARASAL ORTAMLARDA VE İÇ SULARDA İSTİLACI YABANCI TÜRLERİN TEHDİTLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ

İstilacı Yabancı Türler (İYT) için Ulusal Strateji ve Eylem Planı’nın (USEP) Geliştirilmesi Çalıştayı 22 – 24 Mart 2022, Ankara

Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA II) çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Türkiye’deki Karasal Ortamlarda ve İç Sularda İstilacı Yabancı Türlerin Tehditlerinin Değerlendirilmesi” projesi (TERIAS) kapsamında, “İstilacı Yabancı Türler (IYT) için Ulusal Strateji ve Eylem Planı’nın (USEP) Geliştirilmesi”ne yönelik ilk çalıştay 22 – 24 Mart 2022 tarihlerindeAnkara’da gerçekleşmiştir.

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve ilgili birimlerin, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının (UNDP), paydaş ve ilgili kuruluşların yetkilileri, akademisyenler ve proje uzmanları dâhil olmak üzere yaklaşık 40 kişi çalıştaya katılmıştır. 

Çalıştay, Takım Lideri Sayın Edmundas Greimas’ın ve MARIAS Proje Yöneticisi Sayın Mehmet Gölge‘nin açılış konuşmaları ile başlamıştır. Çalıştay kapsamında, proje uzmanları tarafından İstilacı Yabancı Türler (IYT) üzerine Ulusal Strateji süreci ve içeriği hakkında bilgilendirmeler yapılmış, İYT’ler üzerine USEP hazırlanırken nelerin dikkate alınması gerektiği ele alınmıştır. Strateji ve Eylem Planı’nın amaç, kapsam/rol, ilkeler/yaklaşım, coğrafi kapsam, zaman dilimine ilişkin gereklilikler, MARIAS-TERIAS Projeleri arasında yapılan ortak çalışmalar ve gelişmeler, Avrupa Yeşil Mutabakatı Bağlamında AB’nin Biyoçeşitlilik Politikaları analiz edilmiştir. Ayrıca, ülkemizin Ulusal Biyoçeşitlilik Stratejisi ve Eylem Planının hazırlanması sürecindeki deneyimler ve Finlandiya Ulusal İYT Stratejisinin hazırlanması süreci ile içeriği paylaşılmıştır.

Konuşmacılar:

  • Prof. Dr. Ahmet Uludağ, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
  • Petri Ahlroth, Finlandiya Çevre Enstitüsü (SYKE), Finlandiya
  • Tijen İğci, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı
  • S. Hakan Erden, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

Nihai Faydalanıcı: Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

Müşavir: DAI Global Austria GmbH & Co KG, Finlandiya Çevre Enstitüsü, Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş. Konsorsiyumu