TÜRKİYE’DEKİ KARASAL ORTAMLARDA VE İÇ SULARDA İSTİLACI YABANCI TÜRLERİN TEHDİTLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ

Su Maymunu (Myocastor coypus) Türü Özelinde Acil Eylem Planı (AEP) Hazırlanması Çalıştayı 15-17 Mart 2022, Edirne

Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA II) çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Türkiye’deki Karasal Ortamlarda ve İç Sularda İstilacı Yabancı Türlerin Tehditlerinin Değerlendirilmesi” projesi kapsamında belirlenen altı hedef türe ilişkin olarak çalışma alanlarında yapılması planlanan Acil Eylem Planı hazırlanmasına yönelik çalıştaylardan altıncısı, “Su Maymunu (Myocastor Coypus) Türü Özelinde Acil Eylem Planı (AEP) Hazırlanması” çalıştayı 15 – 17 Mart 2022tarihlerinde Edirne’de gerçekleşmiştir.


Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki ilgili Genel Müdürlükler ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile 1. ve 13. Bölge Müdürlükleri yetkilileri, paydaş ve ilgili kuruluş yetkilileri, akademisyenler ve proje uzmanları dâhilolmak üzere yaklaşık 40 kişi çalıştaya katılmıştır. 

Çalıştay, 1. Bölge Müdürlüğü Edirne İl Şube Müdürü Sayın Kerim Yapça ve Takım Lideri Sayın Edmundas Greimas‘ın açılış konuşmaları ile başlamıştır. Çalıştay kapsamında, proje uzmanları tarafından Su Maymunu’nun (Myocastor Coypustanıtımı, türün Türkiye’ye giriş ve yayılma yolları, hayat döngüsü, dünyadan kontrol uygulamaları örnekleri,tür özelinde AEP’nin amaç ve hedefleri, türün etkileri ve AEP’de önerilen mücadele yöntemleri, türün istilasının sosyo-ekonomik etkileri analizi ele alınmıştır.

Proje Uzmanları:

  • Dr. Ayşegül İliker Kozbaş TERIAS Projesi Uzmanı, DAI
  • Esra Başak, TERIAS Projesi Uzmanı, DAI

Nihai Faydalanıcı: Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

Müşavir: DAI Global Austria GmbH & Co KG, Finlandiya Çevre Enstitüsü, Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş. Konsorsiyumu