TÜRKİYE’DEKİ KARASAL ORTAMLARDA VE İÇ SULARDA İSTİLACI YABANCI TÜRLERİN TEHDİTLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ

Yeşil Papağan (Psittacula krameri) Türü Özelinde Acil Eylem Planı (AEP) Hazırlanması Çalıştayı 8-10 Mart 2022, Ankara

Türkiye ve AB arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım programı  (IPA II) çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Türkiye’de ki Karasal Ortamlarda ve İç Sularda İstilacı Yabancı Türlerin Tehditlerinin Değerlendirilmesi” projesi kapsamında belirlenen altı hedef türe ilişkin olarak çalışma alanlarında yapılması planlanan Acil Eylem Planı hazırlanmasına yönelik çalıştaylardan beşincisi, “Yeşil Papağan (Psittacula  krameri) Türü Özelinde Acil Eylem Planı (AEP) Hazırlanması” çalıştayı 8 – 10 Mart 2022 tarihlerinde Ankara’da gerçekleşmiştir.


Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve ilgili Genel Müdürlükler ile Bölge Müdürlüğü yetkilileri, paydaşlardan oluşan ilgili Bakanlık yetkilileri, akademisyenler, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve proje uzmanları dâhil olmak üzere yaklaşık 32 kişi çalıştaya katılmıştır.

Çalıştay, Daire Başkanı Sayın Mehmet Özdemir ve Takım Lideri Sayın Edmundas Greimas‘ın açılış konuşmaları ile başlamıştır. Çalıştay kapsamında, proje uzmanları tarafından Yeşil Papağan’ın (Psittacula krameri) tanıtımı, türün Türkiye’ye giriş ve yayılma yolları,hayat döngüsü, dünyadan kontrol uygulamaları örnekleri, tür özelinde AEP’nın amaç ve hedefleri, türün etkileri ve AEP’de önerilen mücadele yöntemleri, türün istilasının sosyo-ekonomik etkileri analizi ele alınmıştır.

Proje Uzmanları:

  • Prof. Dr. Ali Serhan Tarkan, TERIAS Projesi Takım Lideri Yardımcısı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Temel Bilimler Bölüm Başkanı
  • Esra Başak, TERIAS Projesi Uzmanı, DAI
  • Özgür Emiroğlu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve TERIAS Projesi Gümüşi Havuz Balığı (Carassiusgibelio) tür uzmanı
  • Doç. Dr. Kiraz Erciyas Yavuz, Samsun On Dokuz Mayıs Üniversitesi, Ornitoloji Araştırma Merkezi, Öğretim Üyesive TERIAS Projesi, Yeşil Papağan (Psittacula krameri) tür uzmanı
  • Susana Saavedra, IUCN/ISSG Üyesi, İstilacı Kuşların Yönetimi

Nihai Faydalanıcı: Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel MüdürlüğüMüşavir: DAI Global Austria GmbH&Co KG, Finlandiya Çevre Enstitüsü, Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş. Konsorsiyumu