TÜRKİYE’DEKİ KARASAL ORTAMLARDA VE İÇ SULARDA İSTİLACI YABANCI TÜRLERİN TEHDİTLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ

Kırmızı Yanaklı Su Kaplumbağası (Trachemys Scripta Elegans) Türü Özelinde Acil Eylem Planı (AEP) Hazırlanması Çalıştayı 1-3 Mart 2022, Antalya

Türkiye ve AB arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım programı  (IPA II) çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Türkiye’deki Karasal Ortamlarda ve İç Sularda İstilacı Yabancı Türlerin Tehditlerinin Değerlendirilmesi” projesi kapsamında belirlenen altı hedef türe ilişkin olarak çalışma alanlarında yapılması planlanan Acil Eylem Planı hazırlanmasına yönelik çalıştaylardan dördüncüsü, “Kırmızı Yanaklı Su Kaplumbağası, (Trachemys Scripta Elegans) Türü Özelinde Acil Eylem Planı (AEP) Hazırlanması” çalıştayı 1-3 Mart 2022 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilmiştir.


Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve ilgili diğer Genel Müdürlükler ile Bölge Müdürlükleri yetkilileri, paydaş ve ilgili Bakanlık yetkilileri, akademisyenler, ve proje uzmanları dâhil olmak üzere yaklaşık 25 kişi çalıştaya katılmıştır.

Çalıştay kapsamında, proje uzmanları tarafından Kırmızı Yanaklı Su Kaplumbağası, (Trachemys Scripta Elegans)’nın özellikleri, Türkiye’ye giriş ve yayılma yolları, etkileri, dünyadan kontrol uygulamaları örnekleri, AEP’nin amaç ve hedefleri ve AEP’de önerilen mücadele yöntemleri ele alınmıştır.

Proje Uzmanları:

  • Prof. Dr. Kerim Çiçek, TERIAS Projesi Kırmızı Yanaklı Su Kaplumbağası türü  Uzmanı, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Bölümü
  • Prof. Dr. Dinçer Ayaz, TERIAS Projesi Kırmızı Yanaklı Su Kaplumbağası türü Uzmanı, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Bölümü

Nihai Faydalanıcı: Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

Müşavir: DAI Global Austria GmbH&Co KG, Finlandiya Çevre Enstitüsü, Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş. Konsorsiyumu