TÜRKİYE’DEKİ KARASAL ORTAMLARDA VE İÇ SULARDA İSTİLACI YABANCI TÜRLERİN TEHDİTLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ

Doğu Amerika Sivrisinek Balığı (Gambusia holbrooki) Türü Özelinde Acil Eylem Planı (AEP) Hazırlanması Çalıştayı 22 – 24 Şubat 2022, Afyonkarahisar

Türkiye ve AB arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım programı  (IPA II) çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Türkiye’deki Karasal Ortamlarda ve İç Sularda İstilacı Yabancı Türlerin Tehditlerinin Değerlendirilmesi” projesi kapsamında belirlenen altı hedef türe ilişkin olarak çalışma alanlarında yapılması planlanan Acil Eylem Planı hazırlanmasına yönelik çalıştaylardan üçüncüsü, “Doğu Amerika Sivrisinek Balığı (Gambusia holbrooki) Türü Özelinde Acil Eylem Planı (AEP) Hazırlanması” çalıştayı 22 – 24 Şubat 2022 tarihlerinde Afyonkarasihar’da gerçekleştirilmiştir.


Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve ilgili diğer Genel Müdürlükler ile Bölge Müdürlükleri yetkilileri, paydaş ve ilgili Bakanlık yetkilileri, akademisyenler, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve proje uzmanları dâhil olmak üzere yaklaşık 40 kişi çalıştaya katılmıştır.

Çalıştay kapsamında, proje uzmanları tarafından Doğu Amerika Sivrisinek Balığı (Gambusiaholbrooki)’nın özellikleri, Türkiye’ye giriş ve yayılma yolları, etkileri, dünyadan kontrol uygulamaları örnekleri, AEP’nin amaç ve hedefleri ve AEP’de önerilen mücadele yöntemleri ele alınmıştır.

Proje Uzmanları:

  • Prof. Dr. Ali Serhan Tarkan, TERIAS Projesi Takım Lideri Yardımcısı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Temel Bilimler Bölüm Başkanı
  • Doç. Dr. Baran Yoğurtçuoğlu, Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü öğretim üyesi ve TERIAS Projesi Doğu Amerika SivrisinekBalığı (Gambusiaholbrooki) tür uzmanı 

Nihai Faydalanıcı: Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

Müşavir: DAI Global Austria GmbH&Co KG, Finlandiya Çevre Enstitüsü, Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş. Konsorsiyumu