TÜRKİYE’DEKİ KARASAL ORTAMLARDA VE İÇ SULARDA İSTİLACI YABANCI TÜRLERİN TEHDİTLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ

Gümüşi Havuz Balığı (Carassius gibelio) Türü Özelinde Acil Eylem Planı (AEP) Hazırlanması Çalıştayı 15 – 17 Şubat 2022, Afyonkarahisar

Türkiye ve AB arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım programı  (IPA II) çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Türkiye’deki Karasal Ortamlarda ve İç Sularda İstilacı Yabancı Türlerin Tehditlerinin Değerlendirilmesi” projesi kapsamında belirlenen altı hedef türe ilişkin olarak çalışma alanlarında yapılması planlanan Acil Eylem Planı hazırlanmasına yönelik çalıştaylardan ikincisi, “Gümüşi Havuz Balığı (Carassius gibelio) Türü Özelinde Acil Eylem Planı (AEP) Hazırlanması” çalıştayı 15 – 17 Şubat 2022tarihlerinde Ayfonkarasihar’da gerçekleştirilmiştir.


Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki ilgili Genel Müdürlükler ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, paydaş ve ilgili Bakanlık yetkilileri, Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü temsilcileri, ilgili yerel kurumların temsilcileri, ticari ve amatör balıkçılar  ile proje uzmanları dâhil olmak üzere yaklaşık 40 kişi çalıştaya katılmıştır. 

Çalıştay kapsamında, proje uzmanları tarafından Gümüşi Havuz Balığı (Carassius gibelio)’nın özellikleri, Türkiye’ye giriş ve yayılma yolları, etkileri, Seyitler Baraj Gölü Balık Faunası, dünyadan kontrol uygulamaları örnekleri, AEP’nin amaç ve hedefleri ve AEP’de önerilen mücadele yöntemleri ele alınmıştır.

Proje Uzmanları:

  • Prof. Dr. Ali Serhan Tarkan, TERIAS Projesi Takım Lideri Yardımcısı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Temel Bilimler Bölüm Başkanı
  • Prof. Dr. Özgür Emiroğlu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve TERIAS Projesi Gümüşi Havuz Balığı (Carassius gibelio) tür uzmanı
  • Prof. Dr. Pınar Öztopçu Vatan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi ve TERIAS Projesi eDNA Analizi uzmanı

Nihai Faydalanıcı: Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

Müşavir: DAI Global Austria GmbH & Co KG, Finlandiya Çevre Enstitüsü, Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş. Konsorsiyumu