TÜRKİYE’DEKİ KARASAL ORTAMLARDA VE İÇ SULARDA İSTİLACI YABANCI TÜRLERİN TEHDİTLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ

İstilacı Yabancı Türlerin Giriş Yolları, Giriş Yollarının Önceliklendirilmesi ve Yönetimi/Yönetişimi Eğitimi 25 – 26 Ocak 2022, Mersin

Türkiye ve AB arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım programı  (IPA II) çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Türkiye’deki Karasal Ortamlarda ve İç Sularda İstilacı Yabancı Türlerin Tehditlerinin Değerlendirilmesi” projesi kapsamında yapılması planlanan eğitimlerden dokuzuncusu, İstilacı Yabancı Türlerin Giriş Yolları, Giriş Yollarının Önceliklendirilmesi ve Yönetimi/Yönetişimi Eğitimi 25 – 26 Ocak 2022 tarihlerinde Mersin’de hibrit formatta gerçekleştirilmiştir.

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki ilgili Genel Müdürlükler ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Bölge Müdürlükleri yetkilileri, paydaş ve ilgili Bakanlık yetkilileri, akademisyenler, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve proje uzmanları dâhil olmak üzere yaklaşık 75 kişinin eğitime katılmıştır. 

Eğitim kapsamında, Türkiye’den konuk eğitmenler ile birlikte, İngiltere ve Litvanya’dan yabancı konuk konuşmacılar, istilacı yabancı türlerin giriş yolları ve giriş yollarının yönetimi konularını ele almıştır.

Eğitmenler ve Konuk Konuşmacılar:

  • Dr. Serap Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü –Türkiye
  • Prof. Dr. Ali Serhan Tarkan, TERIAS Projesi Takım Lideri Yardımcısı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Temel Bilimler Bölüm Başkanı – Türkiye
  • Prof. Dr. Özgür Emiroğlu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve TERIAS Projesi Gümüşi Havuz Balığı (Carassius gibelio) tür uzmanı – Türkiye
  • Prof. Dr. Salih Terzioğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim üyesi, TERIAS Projesi İtdolanbacı (Sicyos angulatus) tür uzmanı
  • Gordon Copp, Yerli Olmayan Su Türlerinin Risk Analizi alanında Kıdemli Bilim İnsanı
  • Prof. Sergej Olenin, Klaipeda Üniversitesi, Litvanya

Nihai Faydalanıcı: Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

Müşavir: DAI Global Austria GmbH & Co KG, Finlandiya Çevre Enstitüsü, Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş. Konsorsiyumu