TÜRKİYE’DEKİ KARASAL ORTAMLARDA VE İÇ SULARDA İSTİLACI YABANCI TÜRLERİN TEHDİTLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ

İstilacı Yabancı Türlerin Biyoçeşitlilik, Sosyo-ekonomi ve Halk Sağlığı Üzerine Etkileri Eğitimi 17 – 18 Ocak 2022, İzmir

Türkiye ve AB arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım programı  (IPA II) çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Türkiye’deki Karasal Ortamlarda ve İç Sularda İstilacı Yabancı Türlerin Oluşturduğu Tehditlerin Değerlendirilmesi” projesi kapsamında yapılması planlanan eğitimlerden sekizincisi, İstilacı Yabancı Türlerin Biyoçeşitlilik, Sosyo-ekonomi ve Halk Sağlığı Üzerine Etkileri Eğitimi 17 – 18 Ocak 2022 tarihlerinde İzmir’de hibrit formatta gerçekleşti. 

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki ilgili Genel Müdürlükler ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Bölge Müdürlükleri yetkilileri, paydaş ve ilgili Bakanlık yetkilileri, akademisyenler, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve proje uzmanları dâhil olmak üzere yaklaşık 80 kişi eğitime katıldı. 

Eğitim kapsamında, Türkiye’den konuk eğitmenler ile birlikte İngiltere ve Litvanya’dan yabancı konuk konuşmacılar, istilacı yabancı türlerin biyoçeşitlilik, sosyo-ekonomi ve halk sağlığı üzerindeki etkilerini ele alındı. 

Bunun yanı sıra, İYT kapsamında etkilerin risklerinin değerlendirmesi, İYT ile mücadele önlemlerinin belirlenmesi kapsamında etkilerin rolü, risklerinin ve öncelik değerlendirmesi konulu bir panel düzenlendi.

Eğitmenler ve Konuk Konuşmacılar:

  • Prof. Dr. Ali Serhan Tarkan, TERIAS Projesi Takım Lideri Yardımcısı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Temel Bilimler Bölüm Başkanı – Türkiye
  • Prof. Dr. Özgür Emiroğlu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve TERIAS Projesi Gümüşi Havuz Balığı (Carassius gibelio) tür uzmanı – Türkiye
  • Esra Başak – TERIAS Projesi Sosyo-ekonomi Uzmanı – Türkiye
  • Gordon Copp, Yerli Olmayan Su Türlerinin Risk Analizi alanında Kıdemli Bilim İnsanı – İngiltere
  • Prof. Dr. Sergej Olenin, Klaipeda Üniversitesi, Deniz Araştırmaları Enstitüsü – Litvanya
  • Dr. Filiz Günay, Hacettepe Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, Ekoloji Anabilim Dalı – Türkiye
  • Prof. Dr. Emine Didem Evci Kiraz, Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Halk Sağlığı Anabilim Dalı – Türkiye

Nihai Faydalanıcı: Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

Müşavir: DAI Global Austria GmbH & Co KG, Finlandiya Çevre Enstitüsü, Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş. Konsorsiyumu