TÜRKİYE’DEKİ KARASAL ORTAMLARDA VE İÇ SULARDA İSTİLACI YABANCI TÜRLERİN TEHDİTLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ

İklim Değişikliğinin İstilacı Yabancı Türler Üzerine Etkileri Eğitimi 13 – 14 Ocak 2022, İstanbul

Türkiye ve AB arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım programı  (IPA II) çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Türkiye’deki Karasal Ortamlarda ve İç Sularda İstilacı Yabancı Türlerin Oluşturduğu Tehditlerin Değerlendirilmesi” projesi kapsamında yapılması planlanan eğitimlerden yedincisi, İklim Değişikliğinin İstilacı Yabancı Türler Üzerine Etkileri Eğitimi 13 – 14 Ocak 2022 tarihlerindeİstanbul’da hibrit formatta gerçekleşti. 

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki ilgili Genel Müdürlükler ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Bölge Müdürlükleri yetkilileri, paydaş ve ilgili Bakanlık yetkilileri, akademisyenler, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve proje uzmanları dâhil olmak üzere yaklaşık 90 kişinin eğitime katıldı. 

Eğitim kapsamında, Türkiye’den konuk eğitmenler ile birlikte İngiltere’den yabancı konuk konuşmacılar iklim değişikliği kavramı, küresel ölçekte ve Türkiye’den vaka çalışmaları ile iklim değişikliğinin istilacı yabancı türler üzerindeki etkisi konularını ele alındı. Ayrıca Finlandiya Çevre Enstitüsü’nden (SYKE) ortaklarımız 
Sayın Petri Ahlroth ve Ekibi de bu konularda katkı sağladı.

Bunun yanı sıra, AB Üye Devletleri ve aday ülkelerde gerçekleştirilen uygulamaların iklim değişikliği adaptasyon aksiyonları sonrası gelişimi, kalıcılık ve etkilenebilirlik konulu bir panel düzenlendi.

Eğitmenler ve Konuk Konuşmacılar:

  • Prof. Dr. Ali Serhan Tarkan, TERIAS Projesi Takım Lideri Yardımcısı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Temel Bilimler Bölüm Başkanı – Türkiye
  • Prof. Dr. Özgür Emiroğlu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve TERIAS Projesi Gümüşi Havuz Balığı (Carassius gibelio) tür uzmanı – Türkiye
  • Prof. Dr. Kerim Çiçek, Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü Başkan Yardımcısı ve ve TERIAS Projesi Kırmızı yanaklı su kaplumbağası (Trachemys scripta elegans) tür uzmanı
  • Prof. Dr. Murat Türkeş, Boğaziçi Üniversitesi, İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi  Öğretim Üyesi – Türkiye
  • Gordon Copp, Yerli Olmayan Su Türlerinin Risk Analizi alanında Kıdemli Bilim İnsanı
  • Petri Ahlroth, Finlandiya Çevre Enstitüsü’nden (SYKE) Direktörü – Finlandiya
  • Terhi Ryttäri, Finlandiya Çevre Enstitüsü’nden (SYKE) Biyoçeşitlilik Merkezi, Kıdemli Araştırmacı – Finlandiya
  • Katriina Könönen, Finlandiya Çevre Enstitüsü’nden (SYKE) Biyoçeşitlilik Merkezi – Finlandiya

Nihai Faydalanıcı: Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü


Müşavir: DAI Global Austria GmbH & Co KG, Finlandiya Çevre Enstitüsü, Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş. Konsorsiyumu