TÜRKİYE’DEKİ KARASAL ORTAMLARDA VE İÇ SULARDA İSTİLACI YABANCI TÜRLERİN TEHDİTLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ

Su Maymunu (Myocastor coypus) Türü Özelinde İstilacı Yabancı Türlerin Kontrolü ve Yönetimi Eğitimi

30 Kasım – 1 Aralık 2021, Edirne

Türkiye ve AB arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım programı  (IPA II) çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Türkiye’deki Karasal Ortamlarda ve İç Sularda İstilacı Yabancı Türlerin Tehditlerinin Değerlendirilmesi” projesi kapsamında belirlenen altı hedef türe ilişkin olarak çalışma alanlarında yapılması planlanan eğitimlerden altıncısı, Su Maymunu (Myocastor coypus) Türü Özelinde İstilacı Yabancı Türlerin Kontrolü ve Yönetimi Eğitimi 30 Kasım – 1 Aralık 2021 tarihlerinde Edirne’de gerçekleştirilmiştir. 

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Bölge Müdürlükleri ve ilgili diğer Genel Müdürlükler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, hedef alanlar için ilgili illerin kamu kurumları, üniversiteler, STK’lar ve proje uzmanları dâhil olmak üzere yaklaşık 75 kişi eğitime katılmıştır.

Prof. Dr. Ali Serhan Tarkan – TERIAS Projesi Takım Lideri Yardımcısı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Temel Bilimler Bölüm Başkanı, Prof. Dr. Özgür Emiroğlu – Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve TERIAS Projesi Gümüşi Havuz Balığı (Carassius gibelio) tür uzmanı ve Dr. Ayşegül İliker Kozbaş – TERIAS Projesi Su maymunu (Myocastor coypus)tür uzmanı eğitmen olarak görev yapmışlardır.

Eğitimde, genel olarak istilacı yabancı türler, bunların önlenmesi, izlenmesi, kontrolü ve yönetimi ile özellikle Su maymununun (Myocastor coypus) kontrolü ve yönetimi hakkında bilgiler paylaşılmıştır. Bunun yanı sıra grup tartışması ve vaka çalışmaları ile türün tanıtımı için Gala Gölü pilot alanına saha ziyareti yapılmıştır.

Eğitmenler:

Nihai Faydalanıcı: Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

Müşavir: DAI Global Austria GmbH & Co KG, Finlandiya Çevre Enstitüsü, Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş. Konsorsiyumu