TÜRKİYE’DEKİ KARASAL ORTAMLARDA VE İÇ SULARDA İSTİLACI YABANCI TÜRLERİN TEHDİTLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ

Kırmızı yanaklı su kaplumbağası (Trachemys scripta elegans) Örneği ile İstilacı Yabancı Türlerin Kontrolü ve Yönetimi Eğitimi

1 – 2 Kasım 2021, Antalya

Türkiye ve AB arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım programı  (IPA II) çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Türkiye’deki Karasal Ortamlarda ve İç Sularda İstilacı Yabancı Türlerin Oluşturduğu Tehditlerin Değerlendirilmesi” projesi kapsamında belirlenen altı hedef türe ilişkin olarak çalışma alanlarında yapılması planlanan eğitimlerden beşincisi, Kırmızı yanaklı su kaplumbağası (Trachemys scripta elegans) örneği ile İstilacı Yabancı Türlerin Kontrolü ve Yönetimi Eğitimi 1 – 2 Kasım 2021 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilmiştir. 

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Bölge Müdürlükleri ve ilgili diğer Genel Müdürlükler, Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, STK’lar, üniversiteler, hedef alanlar için yerel belediyelerin/illerin kamu kurumları (park ve bahçeler, hayvanat bahçeleri, doğal yaşam/yabani park görevlileri ve veteriner hekimler), pet shop sahipleri ve proje uzmanları dâhil olmak üzere yaklaşık 80 kişi eğitime katılmıştır.

Prof. Dr. Ali Serhan Tarkan – TERIAS Projesi Takım Lideri Yardımcısı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Temel Bilimler Bölüm Başkanı, Prof. Dr. Özgür Emiroğlu – Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve TERIAS Projesi Gümüşi Havuz Balığı (Carassius gibelio) tür uzmanı, Prof. Dr. Dinçer Ayaz – Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve TERIAS Projesi Kırmızı yanaklı su kaplumbağası (Trachemys scripta elegans) tür uzmanı ve Prof. Dr. Kerim Çiçek – Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü Başkan Yardımcısı ve TERIAS Projesi Kırmızı yanaklı su kaplumbağası (Trachemys scripta elegans) tür uzmanı eğitmen olarak görev yapmışlardır.

Eğitim kapsamında, genel olarak istilacı yabancı türler, bunların önlenmesi, izlenmesi, kontrolü ve yönetimi ile özellikle Kırmızı yanaklı su kaplumbağası (Trachemys scripta elegans) kontrolü ve yönetimi hakkında bilgiler paylaşılmıştır. Bunun yanı sıra grup tartışması ve vaka çalışmaları için Falez Park pilot alanına saha ziyareti yapılarak tür hakkında bilgi verilmiş, türün yakalanması gösterilmiştir.

Nihai Faydalanıcı: Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

Müşavir: Hulla & Co Human Dynamics GmbH & Co KG, Finlandiya Çevre Enstitüsü, Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş. Konsorsiyumu