TÜRKİYE’DEKİ KARASAL ORTAMLARDA VE İÇ SULARDA İSTİLACI YABANCI TÜRLERİN TEHDİTLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ

Yeşil Papağan (Psittacula krameri) Örneği ile İstilacı Yabancı Türlerin Kontrolü ve Yönetimi Eğitimi 25 – 26 Ekim 2021, Ankara

Türkiye ve AB arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım programı  (IPA II) çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Türkiye’deki Karasal Ortamlarda ve İç Sularda İstilacı Yabancı Türlerin Oluşturduğu Tehditlerin Değerlendirilmesi” projesi kapsamında belirlenen altı hedef türe ilişkin olarak çalışma alanlarında yapılması planlanan eğitimlerden dördüncüsü, Yeşil Papağan (Psittacula krameri) örneği ile İstilacı Yabancı Türlerin Kontrolü ve Yönetimi Eğitimi 25 – 26 Ekim 2021 tarihlerinde Ankara’da gerçekleşmiştir. 

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün Bölge Müdürlükleri ve ilgili diğer Genel Müdürlükler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, hayvanat bahçesi temsilcileri, STK’lar, üniversiteler, hedef alanlar için yerel belediyelerin/illerin kamu kurumları ve proje uzmanları dâhil olmak üzere yaklaşık 80 kişi eğitime katılmıştır. 

TERIAS Projesi Takım Lideri Yardımcısı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Temel Bilimler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Serhan Tarkan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve TERIAS Projesi Gümüşi Havuz Balığı (Carassius gibelio) tür uzmanı Prof. Dr. Özgür Emiroğlu ve  Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ornitoloji Araştırma Merkezi Öğretim Üyesi ve TERIAS Projesi Yeşil Papağan (Psittacula krameri) tür uzmanı Doç. Dr. Kiraz Erciyas Yavuz eğitmen olarak görev almışlardır.

Eğitim kapsamında, genel olarak istilacı yabancı türler, bunların önlenmesi, izlenmesi, kontrolü ve yönetimi ile özellikle Yeşil Papağanın (Psittacula kramerikontrolü ve yönetimi hakkında bilgiler paylaşılmıştır. Bunun yanı sıra grup tartışması ve vaka çalışmaları için Kurtuluş Parkı pilot alanına saha ziyareti gerçekleştirilmiştir.

Nihai Faydalanıcı: Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

Müşavir: Hulla & Co Human Dynamics GmbH & Co KG, Finlandiya Çevre Enstitüsü, Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş. Konsorsiyumu