TÜRKİYE’DEKİ KARASAL ORTAMLARDA VE İÇ SULARDA İSTİLACI YABANCI TÜRLERİN TEHDİTLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ

Doğu Amerika Sivrisinek Balığı (Gambusia holbrooki) Örneği ile İstilacı Yabancı Türlerin Kontrolü ve Yönetimi Eğitimi 11 – 12 Ekim 2021, Pamukkale/Denizli

Türkiye ve AB arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım programı  (IPA II) çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Türkiye’deki Karasal Ortamlarda ve İç Sularda İstilacı Yabancı Türlerin Oluşturduğu Tehditlerin Değerlendirilmesi” projesi kapsamında belirlenen altı hedef türe ilişkin olarak çalışma alanlarında yapılması planlanan eğitimlerden üçüncüsü, Doğu Amerika Sivrisinek Balığı (Gambusia holbrooki) örneği ile İstilacı Yabancı Türlerin Kontrolü ve Yönetimi Eğitimi 11 – 12 Ekim 2021 tarihlerinde Pamukkale/Denizli’de gerçekleştirilmiştir.

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Bölge Müdürlükleri, Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili diğer Genel Müdürlükleri ile İl Müdürlükleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, devlet temelli araştırma enstitüleri, üniversiteler ve proje uzmanları dâhil olmak üzere yaklaşık 90 kişi eğitime katılmıştır.

TERIAS Projesi Takım Lideri Yardımcısı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Temel Bilimler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Serhan Tarkan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve TERIAS Projesi Gümüşi Havuz Balığı (Carassius gibelio) tür uzmanı Prof. Dr. Özgür Emiroğlu ve Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü öğretim üyesi ve TERIAS Projesi Doğu Amerika Sivrisinek Balığı (Gambusia holbrooki) tür uzmanı Doç. Dr. Baran Yoğurtçuoğlu eğitmen olarak görev almışlardır.
 

Eğitim kapsamında, genel olarak istilacı yabancı türler, bunların önlenmesi, izlenmesi, kontrolü ve yönetimi ile özellikle Doğu Amerika Sivrisinek Balığının (Gambusia holbrooki) kontrolü ve yönetimi hakkında bilgiler paylaşılmıştır. Bunun yanı sıra grup tartışması ve vaka çalışmaları için Acıgöl pilot alanına saha ziyareti gerçekleştirilmiştir.

Nihai Faydalanıcı: Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

Müşavir: Hulla & Co Human Dynamics GmbH & Co KG, Finlandiya Çevre Enstitüsü, Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş. Konsorsiyumu