TÜRKİYE’DEKİ KARASAL ORTAMLARDA VE İÇ SULARDA İSTİLACI YABANCI TÜRLERİN TEHDİTLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ

Aktivite 3.2 – İtdolanbacı (Sicyos angulatus) Örneği ile İstilacı Yabancı Türlerin Kontrolü ve Yönetimi Eğitimi

Türkiye ve AB arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım programı  (IPA II) çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Türkiye’deki Karasal Ortamlarda ve İç Sularda İstilacı Yabancı Türlerin Oluşturduğu Tehditlerin Değerlendirilmesi” projesi kapsamında belirlenen altı hedef türe ilişkin olarak çalışma alanlarında yapılması planlanan eğitimlerden ikincisi, İtdolanbacı (Sicyos angulatus) örneği ile İstilacı Yabancı Türlerin Kontrolü ve Yönetimi Eğitimi 23 – 24 Ağustos 2021 tarihlerinde Trabzon’da gerçekleştirilmiştir.

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün bölge müdürlükleri ve ilgili diğer Genel Müdürlükler (Orman Genel Müdürlüğü ve bölge müdürlükleri, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, STK’lar, üniversiteler, ÇAYKUR ve proje uzmanları dâhil olmak üzere yaklaşık 70 kişi eğitime katılmıştır.

TERIAS Projesi Takım Lideri Yardımcısı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Temel Bilimler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Serhan Tarkan, Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim üyesi, TERIAS Projesi İtdolanbacı (Sicyos angulatus) tür uzmanları Prof. Dr. Salih Terzioğlu ve Prof. Dr. Kamil Coşkunçelebi eğitmen olarak görev almışlardır.

Eğitim kapsamında, genel olarak istilacı yabancı türler, bunların önlenmesi, izlenmesi, kontrolü ve yönetimi ile özellikle İtdolanbacının (Sicyos angulatus) kontrolü ve yönetimi hakkında bilgiler paylaşılmıştır. Bunun yanı sıra grup tartışması ve vaka çalışmaları ile İtdolanbacının yoğun popülasyon örneği olan Solaklı ilçesine ve bir korunan alanda itdolanbacı istilasının örneği olarak Uzungöl Tabiat Parkı’na saha ziyareti gerçekleştirilerek farklı senaryolar üzerinde çalışmalar yapılmıştır.

Nihai Faydalanıcı: Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
Müşavir: Hulla & Co Human Dynamics GmbH & Co KG, Finlandiya Çevre Enstitüsü, Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş. Konsorsiyumu