TÜRKİYE’DEKİ KARASAL ORTAMLARDA VE İÇ SULARDA İSTİLACI YABANCI TÜRLERİN TEHDİTLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ

Gümüşi Havuz Balığı (Carassius gibelio) Örneği ile İstilacı Yabancı Türlerin Kontrolü ve Yönetimi Eğitimi

Türkiye ve AB arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım programı  (IPA II) çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Türkiye’deki Karasal Ortamlarda ve İç Sularda İstilacı Yabancı Türlerin Oluşturduğu Tehditlerin Değerlendirilmesi” projesi kapsamında belirlenen altı hedef türe ilişkin olarak çalışma alanlarında yapılması planlanan eğitimlerden ilki, Gümüşi Havuz Balığı (Carassius gibelio) örneği ile İstilacı Yabancı Türlerin Kontrolü ve Yönetimi Eğitimi 6 – 7 Temmuz 2021 tarihlerinde Ayfonkarasihar’da gerçekleştirilmiştir. 

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne  bağlı bölge müdürlükleri ve ilgili Genel Müdürlükler, araştırma enstitüleri, STK’lar, üniversiteler, pilot alanlardaki ilgili kamu kurumları, balıkçılar, olta balıkçılığı kulüpleri, balıkçılık kooperatifleri, yerel çiftçiler, arazi sahipleri ve proje uzmanları dâhil olmak üzere 90’dan fazla katılımcı eğitime katılmıştır.

TERIAS Projesi Takım Lideri Yardımcısı ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Serhan Tarkan,  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğretim üyesi ve TERIAS Projesi Gümüşi Havuz Balığı (Carassius gibelio) tür uzmanı Prof. Dr. Özgür Emiroğlu ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi ve TERIAS Projesi eDNA Analizi uzmanı Prof. Dr. Pınar Öztopçu Vatan eğitmen olarak görev yapmıştır.

Eğitimde, genel olarak istilacı yabancı türler, bunların önlenmesi, izlenmesi, kontrolü ve yönetimi ile özellikle Gümüşi Havuz Balığının (Carassius gibelio) kontrolü ve yönetimi hakkında bilgiler paylaşılmıştır. Bunun yanı sıra grup tartışması ve vaka çalışmaları ile Afyonkarahisar, Gebeciler-Seyitler baraj gölü pilot alanına saha ziyareti ve bazı sorunlu senaryolar üzerinde çalışmalar yapılmıştır. 


Nihai Faydalanıcı: Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
Müşavir: Hulla & Co Human Dynamics GmbH & Co KG, Finlandiya Çevre Enstitüsü, Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş. Konsorsiyumu