TÜRKİYE’DEKİ KARASAL ORTAMLARDA VE İÇ SULARDA İSTİLACI YABANCI TÜRLERİN TEHDİTLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ

Hedef İstilacı Yabancı Türlerin Etkilerinin Belirlenmesi Çalıştayı

Türkiye ve AB arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım programı  (IPA II) çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Türkiye’deki Karasal Ortamlarda ve İç Sularda İstilacı Yabancı Türlerin Oluşturduğu Tehditlerin Değerlendirilmesi” projesi kapsamında 29 – 30 Haziran 2021 tarihleri arasında Hedef İstilacı Yabancı Türlerin Etkilerinin Belirlenmesiçalıştayı gerçekleştirilmiştir. 

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve ilgili diğer Genel Müdürlükler ile Araştırma Enstitüleri temsilcileri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü temsilcileri, akademisyenler ve proje uzmanları dâhil olmak üzere 45’ten fazla katılımcı çalıştaya katılmıştır. 

İki gün süren çalıştayın ilk gününde, projenin hedef türlerine ait bilgiler, şimdiye kadar gerçekleştirilen arazi çalışmalarının sonuçları, ilgili türlerin ekolojik ve sosyo-ekonomik etkilerine yönelik bulgular tür uzmanları tarafından yapılan sunumlar ile aktarılmıştır. Çalıştayın ikinci gününde oluşturulan iki çalışma grubunda karasal ve sucul ekosistemlerde bulunan hedef istilacı yabancı türlerin etkileri çeşitli kurum ve kuruluşlardan ve üniversitelerden katılım gösteren öğretim üyeleri ile değerlendirilmiştir. 


Yapılan genel değerlendirmede en önemli ortak sonucun bu türlere yönelik bilinç ve farkındalığın arttırılması olduğu, daha sonra istilacı yabancı türlerle mücadelede ilgili paydaşlarla birlikte çalışılmas gerektiği belirtilmiştir.


Nihai Faydalanıcı: Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
Müşavir: Hulla & Co Human Dynamics GmbH & Co KG, Finlandiya Çevre Enstitüsü, Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş. Konsorsiyumu