TÜRKİYE’DEKİ KARASAL ORTAMLARDA VE İÇ SULARDA İSTİLACI YABANCI TÜRLERİN TEHDİTLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ

Çevresel DNA Analizi Metodolojisi (eDNA) Çalıştayı – Hedef İstilacı yabancı tür Gümüşi Havuz Balığı (Carassius gibelio) varlığının eDNA yöntemiyle belirlenmesi

Türkiye ve AB arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım programı  (IPA II) çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Türkiye’deki Karasal Ortamda ve İç Sularda İstilacı Yabancı Türlerin Oluşturduğu Tehditlerin Değerlendirilmesi” projesi kapsamında 15 Haziran 2021 tarihinde Çevresel DNA Analizi Metodolojisi çalıştayı gerçekleştirilmiştir. 

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne ait çeşitli bölge müdürlükleri yetkilileri, paydaş bakanlık temsilcileri, akademisyenler, sivil toplum örgütleri temsilcileri, dâhilolmak üzere 80’den fazla katılımcı çalıştaya katılmıştır. 

Çalıştay kapsamında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğretim üyesi ve TERIAS Projesi Gümüşi Havuz Balığı (Carassius gibelio) tür uzmanı Prof. Dr. Özgür Emiroğlu ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi ve TERIAS Projesi eDNA Analizi uzmanı, Prof. Dr. Pınar Öztopçu Vatan, tarafından hazırlanan Çevresel DNA Analizi Metodolojisine ilişkin sunum yapılarak bilgi paylaşımında bulunulmuştur. 

Türkiye iç sularında görülen en yaygın istilacı yabancı türlerden Gümüşi Havuz Balığı (Carassius gibelio) özelindeki saha çalışmaları  Afyonkarahisar’daki Gebeceler, Seyitler Baraj Gölü’nde gerçekleştirdikten sonra yakalanan balıklar, özellikle Carassius gibelio örnekleri Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Su Ürünleri laboratuvarına getirerek gerekli incelemeler yapılmıştır. Saha çalışmalarının en önemli amaçlarından birisi, Türkiye’de ilk defa proje kapsamında uygulanan Çevresel DNA (eDNA) metodolojisini kullanımıyla, ilgili türü mümkün olduğu kadar erken seviyede tespit etmek ve erken uyarı sistemi oluşturmaktır. 

İlgili uzmanların, Seyitler Baraj Gölü’ndeki ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Su Ürünleri laboratuvarındaki çalışmalara ilişkin izlenimleri ve Çevresel DNA metodolojisiyle ilgili değerlendirmeleri çalıştayda paylaşılmıştır.

Daha fazla bilgi, sunumlar ve videolar için lütfen aşağıdaki bağlantıları ziyaret edin:

Sunumlar için tıklayınız.

Videolar:

Nihai Faydalanıcı: Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
Müşavir: Hulla & Co Human Dynamics GmbH & Co KG, Finlandiya Çevre Enstitüsü, Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş. Konsorsiyumu