TÜRKİYE’DEKİ KARASAL ORTAMLARDA VE İÇ SULARDA İSTİLACI YABANCI TÜRLERİN TEHDİTLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ

Türkiye’de İstilacı Yabancı Türlerin Önlenmesi, İzlenmesi ve Yönetimi için Yönetmelik Taslağı’nın Oluşturulması 2. Çalıştayı

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı II (IPAII) finansal desteği ile Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ tarafından yürütülen “Türkiye’deki Karasal Ortamlarda ve İç Sularda İstilacı Yabancı Türlerin Oluşturduğu Tehditlerin Değerlendirilmesi” projesi kapsamında 31 Mart 2021 tarihinde Türkiye’de İstilacı Yabancı Türlerin Önlenmesi, İzlenmesi ve Yönetimi için Yönetmelik Taslağı’nın Oluşturulması 2. Çalıştayı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü ve IPA Program Otoritesi Başkanı

Sayın Bülent ÜNCÜ’nün ve Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür YardımcısıSayın Muhammed ÇOLAK’ın katılımları ve açılış konuşmalarıyla gerçekleştirilmiştir. 

Çalıştay Hibrit formatda gerçekleştirilmiştir Proje ana faydalanıcısı Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Proje Sözleşme makamı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği Mali Yardımları Dairesi Başkanlığı, ile ilgili paydaşlar, kamu kurum temsilcileri, akademisyenler, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve zoom üzerinde katılım sağlayan konuklar da dahil olmak üzere  toplamda 55 kişi toplantıya katılmıştır.

2. Çalıştay kapsamında  Hukuk uzmanı Prof. Dr. Süheyla Suzan Gökalp Alıca tarafından İstilacı yabancı türlerin girişinin ve yayılmasının önlenmesi ile yönetimi hakkında 22 Ekim 2014 tarihli ve (AB) 1143/2014 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi Tüzüğü esas alınarak hazırlanan ve 1. İstilacı Yabancı Türlerin Önlenmesi, İzlenmesi ve Yönetime İlişkin Yönetmelik Taslağı’nın Oluşturulması ilk çalıştayda sunulan taslak yönetmelik ele alınıp detaylı olarak çalışılmıştır.  


Çalıştayının sonunda aşağı belirtilen kararlar alınmıştır:

  • Her kamu kurumundan, yetki ve görevleri kapsamında Yönetmelik Taslağının maddelerini görüşmeleri ve görüş bildirmeleri tekrar istenmesi,

Bu görüşler doğrultusunda Yönetmelik Taslağı tekrar incelenmesi ve ilgili kamu kurumlarının görüşüne gönderilmesi,

  • Çalıştay sonunda tüm sunumların proje web sitesi üzerinden katılımcılarla paylaşılması.


Son Faydalanıcı:
 Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
Müşavir: Hulla & Co Human Dynamics GmbH & Co KG, Finlandiya Çevre Enstitüsü, Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş. Konsorsiyumu

Türkiye’de İstilacı Yabancı Türlerin Önlenmesi, İzlenmesi ve Yönetimi için Yönetmelik Taslağı’nın Oluşturulması 2. Çalıştayı

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı II (IPAII) finansal desteği ile Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ tarafından yürütülen “Türkiye’deki Karasal Ortamlarda ve İç Sularda İstilacı Yabancı Türlerin Oluşturduğu Tehditlerin Değerlendirilmesi” projesi kapsamında 31 Mart 2021 tarihinde Türkiye’de İstilacı Yabancı Türlerin Önlenmesi, İzlenmesi ve Yönetimi için Yönetmelik Taslağı’nın Oluşturulması 2. Çalıştayı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü ve IPA Program Otoritesi Başkanı

Sayın Bülent ÜNCÜ’nün ve Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür YardımcısıSayın Muhammed ÇOLAK’ın katılımları ve açılış konuşmalarıyla gerçekleştirilmiştir. 

Çalıştay Hibrit formatda gerçekleştirilmiştir Proje ana faydalanıcısı Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Proje Sözleşme makamı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği Mali Yardımları Dairesi Başkanlığı, ile ilgili paydaşlar, kamu kurum temsilcileri, akademisyenler, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve zoom üzerinde katılım sağlayan konuklar da dahil olmak üzere  toplamda 55 kişi toplantıya katılmıştır.

2. Çalıştay kapsamında  Hukuk uzmanı Prof. Dr. Süheyla Suzan Gökalp Alıca tarafından İstilacı yabancı türlerin girişinin ve yayılmasının önlenmesi ile yönetimi hakkında 22 Ekim 2014 tarihli ve (AB) 1143/2014 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi Tüzüğü esas alınarak hazırlanan ve 1. İstilacı Yabancı Türlerin Önlenmesi, İzlenmesi ve Yönetime İlişkin Yönetmelik Taslağı’nın Oluşturulması ilk çalıştayda sunulan taslak yönetmelik ele alınıp detaylı olarak çalışılmıştır.  


Çalıştayının sonunda aşağı belirtilen kararlar alınmıştır:

  • Her kamu kurumundan, yetki ve görevleri kapsamında Yönetmelik Taslağının maddelerini görüşmeleri ve görüş bildirmeleri tekrar istenmesi,

Bu görüşler doğrultusunda Yönetmelik Taslağı tekrar incelenmesi ve ilgili kamu kurumlarının görüşüne gönderilmesi,

  • Çalıştay sonunda tüm sunumların proje web sitesi üzerinden katılımcılarla paylaşılması.


Son Faydalanıcı:
 Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
Müşavir: Hulla & Co Human Dynamics GmbH & Co KG, Finlandiya Çevre Enstitüsü, Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş. Konsorsiyumu