TÜRKİYE’DEKİ KARASAL ORTAMLARDA VE İÇ SULARDA İSTİLACI YABANCI TÜRLERİN TEHDİTLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ

Türkiye’de İstilacı Yabancı Türlerin Önlenmesi, İzlenmesi ve Yönetimi için Yönetmelik Taslağı’nın Oluşturulması

 Türkiye ve AB arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım programı  (IPA II) çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Türkiye’deki Karasal Ortamda ve İç Sularda İstilacı Yabancı Türlerin Oluşturduğu Tehditlerin Değerlendirilmesi” projesi kapsamında 4 – 5 Mart 2021 tarihlerinde Türkiye’de İstilacı Yabancı Türlerin Önlenmesi, İzlenmesi ve Yönetimi için Yönetmelik Taslağı’nın Oluşturulması çalıştayı gerçekleşmiştir. 

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne ait çeşitli bölge müdürlükleri yetkilileri, paydaş bakanlık müdürlükleri yetkilileri, akademisyenler sivil toplum örgütleri temsilcileri, Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerden konuk konuşmacılar dahil 80’den fazla katılımcı çalıştaya katılmıştır. 

Çalıştay kapsamında DAI Human Dynamics Hukuk uzmanı Prof. Dr. Süheyla Suzan Gökalp Alıca tarafından hazırlanan İstilacı Yabancı Türlerin önlenmesi, izlenmesi ve yönetime ilişkin Yönetmelik Taslağı sunulmuş ve iki gün boyunca bu çerçevede tartışmalar yapılmıştır. Yönetmelik Taslağı, 1143/2014 sayılı AB Yönetmeliği temel alınarak, istilacı yabancı türlerin biyoçeşitlilik üzerinde ve ilgili ekosistem hizmetlerinde meydana getirebileceği olumsuz sosyal ve ekonomik etkilerinin ve sağlık sorunlarının önlenmesi amacıyla ülkeye girişlerine/ taşınılmalarına ve yayılmalarına dair tedbirler ile yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıca, Türkiye’den konuk konuşmacılarla birlikte, Hırvatistan, Finlandiya ve diğer  AB üyesi ülkeden yabancı konuk konuşmacılar kendi ülkelerinde 1143/2014 sayılı AB Yönetmeliği uyarınca hazırlanmış İYT Yönetmelikleri hakkında bilgi paylaşımında bulunmuşlardır. 

Türkiye’den ve Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerden Katılımcı Konuk Konuşmacılar:

Prof. Ahmet Uludağ, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversites -Türkiye

Prof. Dr. Melih Ertan Çınar, Ege Üniversitesi (MARIAS Projesi) – Türkiye
Petri Ahlroth, Finlandiya Çevre Enstitüsü Başkanı (SYKE) – Finlandiya
Dr. Piero Genovesi, Çevre Koruma ve Araştırma Enstitüsü, Yaban Hayatı Memurluğu – İtalya
Zrinka Domazetović, Hırvatistan Çevre ve Enerji Bakanlığı, Doğa Koruma Genel Müdürlüğü – Hırvatistan

Çalıştayının sonunda aşağı belirtilen kararlar alınmıştır:

  • Her kamu kurumundan, yetki ve görevleri kapsamında Yönetmelik Taslağının maddelerini görüşmeleri ve görüş bildirmeleri istenmesi,

Bu görüşler doğrultusunda Yönetmelik Taslağı incelenecek ve ilgili kamu kurumlarının görüşüne gönderilmesi,

  • Çalıştay sonunda tüm sunumların proje web sitesi üzerinden katılımcılarla paylaşılması.

Son Faydalanıcı: Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
Müşavir: Hulla & Co Human Dynamics GmbH & Co KG, Finlandiya Çevre Enstitüsü, Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş. Konsorsiyumu