TÜRKİYE’DEKİ KARASAL ORTAMLARDA VE İÇ SULARDA İSTİLACI YABANCI TÜRLERİN TEHDİTLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ

Danışma ve Katılımcı Sürecinin Geliştirilmesi ve Teknik Danışma Kurulu’nun Oluşturulması

Türkiye ve AB arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım programı  (IPA II) çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Türkiye’deki Karasal Ortamda ve İç Sularda İstilacı Yabancı Türlerin Oluşturduğu Tehditlerin Değerlendirilmesi” projesi kapsamında 10-11 Şubat 2021 tarihlerinde Türkiye’de İstilacı Yabancı Türlerin (İYT) kontrolü, izlenmesi ve yönetiminde danışma ve katılımcı sürecinin geliştirilmesi konulu çalıştay gerçekleştirilmiştir. 

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne ait çeşitli bölge müdürlükleri yetkilileri, paydaş bakanlık müdürlükleri yetkilileri, akademisyenler sivil toplum örgütleri temsilcileri, Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerden konuk konuşmacılar dahil 100’den fazla katılımcı çalıştaya katılmıştır. 

Çalıştayda Sayın Prof. Dr. Süheyla Suzan Gökalp Alıca, DAI Human Dynamics Hukuk uzmanı tarafından hazırlanan Türkiye’de İstilacı Yabancı Türlere yönelik ulusal kurullar ve yerel çalışma gruplarının kurulması ve çalışması için yasal düzenlemeler ve idari hususların belirlenmesi konulu rapor kapsamında konu başlıkları ele alınmıştır. Türkiye,  Belçika, Bulgaristan, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan ve İtalya’dan konuk konuşmacılar kendi ülkelerine ilişkin deneyimlerini paylaşmışlardır. Ayrıca Finlandiya Çevre Enstitüsü’nden (SYKE) ortaklarımız Sayın Petri Ahlroth da bu konuda sunum yaparak katkı sağlamıştır.

Türkiye’den ve Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerden Katılımcı Konuk Konuşmacılar:

Prof. Ahmet Uludağ, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversites -Türkiye

Mehmet Gölge, UNDP GEF Projesi MARIAS Proje Yöneticisi – Türkiye

Cyrille Barnerias, Fransız Biyoçeşitlilik Dairesi Avrupa ve Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü – Fransa

Petri Ahlroth, Finlandiya Çevre Enstitüsü Başkanı (SYKE) – Finlandiya

Dr. Piero Genovesi, Çevre Koruma ve Araştırma Enstitüsü, Yaban Hayatı Memurluğu – İtalya

Dr. Rumen Tomov, Ormancılık Üniversitesi – Bulgaristan

Dr. Sonia Vanderhoeven, Bilim Görevlisi, Biyoçeşitlilik Platformu – Belkiça

Dr. Teodora Trichkova, Biyoçeşitlilik ve Ekosistem Araştırma Enstitüsü -Bulgaristan

Dr. Vladimir Vladimirov, Biyoçeşitlilik ve Ekosistem Araştırma Enstitüsü – Bulgaristan

Zrinka Domazetović, Hırvatistan Çevre ve Enerji Bakanlığı, Doğa Koruma Genel Müdürlüğü – Hırvatistan

Son Faydalanıcı: Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

Müşavir: Hulla & Co Human Dynamics GmbH & Co KG, Finlandiya Çevre Enstitüsü, Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş. Konsorsiyumu