TÜRKİYE’DEKİ KARASAL ORTAMLARDA VE İÇ SULARDA İSTİLACI YABANCI TÜRLERİN TEHDİTLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ

Yasal Boşluk Analizi Çalıştayı

“Türkiye’deki Karasal Ortamlarda ve İç Sularda İstilacı Yabancı Türlerin Tehditlerinin Değerlendirilmesi” projesi kapsamında 9-10 Aralık tarihleri arasında Yasal Boşluk Analizi üzerine ilk çevrimiçi çalıştay gerçekleştirilmiştir.

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne ait çeşitli bölge müdürlükleri ile proje uzmanları dahil 60’tan fazla katılımcı çalıştaya dahil olmuştur. Hırvatistan ve Litvanya Çevre Bakanlığı’ndan konuk konuşmacılar, kendi ülkelerindeki ilgili mevzuat çerçevesini geliştirme deneyimlerini sergilemişlerdir. Finlandiya Çevre Enstitüsü’nden (SYKE) ortaklarımız da bu konuda sunum yaparak katkı sağlamıştır.

TERIAS, sadece Türkiye’de değil, AB’de de İYT’ye yönelik yapılan ilk IPA projesidir. Proje kapsamında 1143/2014 sayılı AB Yönetmeliğine uygun olarak, karasal ortamlarda ve iç sularda hedeflenen 6 hedef İstilacı Yabancı Türün (İYT) kontrol altına alınması, doğa, ekonomi ve insan sağlığına yönelik tehditlerin belirlenmesi, girişlerinin önlenmesi ve kontrol altına alınması ile doğal türler ve habitatlar üzerindeki olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi veya yok edilmesi hedeflenmektedir. Türkiye İYT envanteri, mevzuat taslağı, ulusal strateji ve eylem planı da bu proje ile Türkiye’de ilk kez geliştirilecektir.

Son Faydalanıcı: Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

Müşavir: Hulla & Co Human Dynamics GmbH & Co KG, Finlandiya Çevre Enstitüsü, Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş. Konsorsiyumu