TÜRKİYE’DEKİ KARASAL ORTAMLARDA VE İÇ SULARDA İSTİLACI YABANCI TÜRLERİN TEHDİTLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ

Terias Projesi Açılış Toplantısı Yapıldı.

Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye sağladığı mali yardımlar çerçevesinde Nisan 2016’da yenilenen Çevre ve İklim Eylemi Sektör Operasyonel Programı (ÇİSOP) Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) II. Dönemi kapsamında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün yürütücüsü olduğu “Karasal Ortamda ve İç Sularda İstilacı Yabancı Türlerin Oluşturduğu Tehditlerin Değerlendirilmesi Projesi (TERIAS)”nin açılış toplantısı 16 Ocak 2020 tarihinde Ankara’da Hilton Oteli’nde gerçekleştirilmiştir. 

Toplantıya, Proje faydalanıcısı Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Sözleşme makamı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü IPA Birimi, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) temsilcilerinin yanı sıra, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler, sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler ve sivil halktan çok sayıda temsilci katılmıştır.

Projenin açılış konuşmasının Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Muhammed ÇOLAK tarafından yapıldığı toplantıda, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu adına Ekonomik ve Sosyal Gelişme Bölümü Başkanı, Birinci Müsteşar Angel GUTIERREZ HIDALGO, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı adına Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Mehrali ECER de birer konuşma yapmışlardır.

Üç yıl sürecek olan proje kapsamında, karasal ekosistemlerdeki ve iç su ekosistemlerindeki yerli türlere, tabiata, ekonomiye ve insan sağlığına zarar veren istilacı yabancı türlerin belirlenmesi, girişlerinin engellenmesi, kontrol edilmesi, olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve bu türlerin yönetilmesi hedeflenmektedir. Proje kapsamında, it dolanbacı (yalancı hıyar/ham bostan), yeşil papağan, su maymunu, İsrail sazanı, sivrisinek balığı ve kırmızı yanaklı su kaplumbağası türleri pilot alanlarda çalışılacaktır. 

Öğleden sonraki oturumda ise, Genel Müdürlüğümüzce UNDP ile birlikte yürütülmekte olan ve Küresel Çevre Fonu’nun (GEF) desteklediği “Önemli Denizel Biyoçeşitlilik Alanlarında İstilacı Yabancı Türlerin Tehditlerinin Değerlendirilmesi Projesi (MARIAS)” ile ortak bir çalıştay düzenlenmiştir. Çalıştaya, her iki projenin teknik ekibinin yanı sıra, Genel Müdür Yardımcısı Muhammed ÇOLAK, Daire Başkanı Dr. B. Teoman MERİÇ, Proje Yöneticisi Dr. İrfan UYSAL ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü IPA Birimi, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı ve UNDP temsilcileri katılım sağlamıştır. Çalıştayda, projeler arasında ortak bir sinerjinin yaratılması ve kesişen konularda birlikte çalışılması için atılacak adımlar tartışılmıştır